Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Данък върху лихвите по всички видиве банкови сметки

От 1-ви Януари 2015г. с окончателен данък се облагат всички лихви по банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни, а не само лихвите по депозитни сметки, какъвто беше предишния ред на облагане.


18.01.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

16

Mar

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Свържете се с нас

Email again:
Services