Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Отпада данъка при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

От началото на 2015 отпада облагането с данък при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, получени от фирми – свързани лица, установени в държава - членка на Европейския съюз (при изпълнение на някои допълнителни условия).


16.01.15


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

22

Aug

Облекчена регистрация по ЗДДС

Свържете се с нас

Email again:
Services