Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Промени в спогодбата между България и Германия

От 1-ви януари  местните лица на Германия, които реализират доходи от наем на оборудване в България, могат да се освободят от облагане с данък при източника по ЗКПО и Закона за данъците върху доходите на физически лица, на основание на чл. 7, ал. 1 от Спогодбата между България и Германия.


16.01.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

16

Mar

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Свържете се с нас

Email again:
Services