Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Скритото разпределение на печалбата в данъчната декларация

В данъчната декларация е предвидено място за обявяване на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата. Фирмите, декларирали тези суми в годишната данъчна декларация, ще избегнат налагането на санкция и ще платят само 5% данък дивидент.


20.01.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

16

Mar

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Свържете се с нас

Email again:
Services