Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Увеличава се максималният осигурителен доход за страната от 2400 на 2600 лв

Запазват се размерът в проценти и съотношенията в разпределението на осигурителните вноски между работодател и работник.

Периодът, от който се изчислява паричното обезщетение за майчивство, отново се връща на 24 месеца, след като в началото на 2014г бе намален от 24 на 18 месеца.


20.01.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

16

Mar

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Свържете се с нас

Email again:
Services