Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Счетоводство

Ние вярваме в синергията. Нашите счетоводители работят в сътрудничество с Вашия екип з цел да се гарантира, че цялата счетоводна информация отговаря на местните и международните стандарти. Ние държим данъчните надалеч, за да можете да се концентрирате върху разрастването на Вашия бизнес, докато ние управляваме рутинното финансово администриране на дружеството. Ние сме гъвкав, ориентиран към клиента и заслужаващ доверие партньор.

Leinonen вярва, че точното счетоводство е крайъгълният камък на всеки успешен бизнес. Висококачественото счетоводство предлага прозрачност и дава на ръководството ясна представа за финансовото състояние на дружеството. Сега Вашият екип може изцяло да се фокусира върху работата си и да постигне още по-значителни резултати.

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

22

Aug

Облекчена регистрация по ЗДДС

Свържете се с нас

Email again:
Services