Счетоводни и консултантски услуги от 1989 г.

Управление на заплатите

Парите са чувствителна тема и към управлението на заплатите на служителите трябва винаги да се подхожда с най-голяма грижа, доверие и точност. Управлението на заплатите в Leinonen се извършва от експерти, които винаги са запознати с най-новите промени в местното законодателство.

Управлението на заплатите служи най-добре на интересите Ви, когато е свързано с Вашите счетоводни услуги. Отговорно и коректно управляваните заплати на служителите не само пестят времето и усилията Ви, но и оказват положително влияние върху удовлетвореността на служителите.

Тъй като разпоредбите, изискванията и споразуменията са специфични за всяка държава и обикновено се променят бързо, се изисква прилагането на всеобхватен местен експертен опит.

Администрирането на заплатите предполага извършването на отегчителни и постоянно променящи се дейности, т.е. прилагане на трудовото законодателство, спазване на местните изисквания, подготовка на договори и съхраняване на досиетата на служителите. Когато Leinonen е до Вас, няма нужда да се занимавате с това – ние ще го вършим вместо Вас.

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

16

Mar

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

7

Nov

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Свържете се с нас

Email again:
Services