Новини

януари 11, 2023

БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО Преди да предприемете стопанска дейност в България, е необходимо да изберете тип на юридическото лице. Търговският закон урежда и регулира търговските предприятия.…

Continue reading
март 16, 2022

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

На 7.03.2022 г. НАП публикува нови прагове на осигурителния доход. Минималната месечна работна заплата в момента е 650 лв. – за периода от 1 януари…

Continue reading
ноември 7, 2017

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети…

Continue reading
август 22, 2017

Облекчена регистрация по ЗДДС

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) се предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по…

Continue reading
август 16, 2017

Фирмите без дейност няма да подават Годишна Данъчна Декларация

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през…

Continue reading
юли 31, 2017

Краен срок Декларации за дължими данъци

Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през второто тримесечие на…

Continue reading
октомври 31, 2016

Промяна на залата за семинара: Командироване на служители в чужбина

Поради големия брой участници, записали са за Семинара- Командироване на служители в чужбина, организиран от Лейнонен България, мероприятието ще бъде преместено в зала Изток на…

Continue reading
октомври 19, 2016

1 ноември 2016 СЕМИНАР: Командироване на служители в чужбина– процедури и практики.

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно комадироване на наети и…

Continue reading
февруари 1, 2016

С какви промени започва 2016 г. 

2016 с нов закон за счетоводството От 1 януари влиза в сила новия закон за счетоводство.  Оснавната идея на закона е синхронизирането с Директива 2013/34/ЕС,…

Continue reading

Get in Touch

    +359 2 983 2198