Данъчното облекчение за родители на деца, ненавършили пълнолетие за 2023

Намаляването на данъчната основа за родители, които отговарят на условията за данъчно облекчение за деца за 2023 и сумите, които родителите могат да получат е както следва:

  • 600 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете – данъчна основа се намалява с до 6 000 лв.;
  • 1 200 лв. за две ненавършили пълнолетие деца – данъчна основа се намалява с до 12 000 лв.;
  • 1 800 лв. при три и повече ненавършили пълнолетие деца– данъчна основа се намалява с до 18 000 лв.;

За ненавършили пълнолетие деца с увреждания сумата за получаване е до 1 200 лв. – данъчна основа се намалява с до12 000 лв.;

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъчните облекчения за деца могат да се заявят за ползване по следните начини:

  • Чрез работодателя: в срок от 30 ноември до 31 декември 2023 г. родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ, респ. по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за деца с увреждания).
  • Самостоятелно от родителите чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30.04.2024

Скорошни публикации

ноември 30, 2023

Leinonen Bulgaria празнува 25та  годишнина на БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

Като член на Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Лейнонен България участва в церемонията по честването на 25-ата годишнина на Форума на 21 ноември 2023…

Продължавайте да четете
октомври 26, 2023

Лейнонен България стана член на Българският форум на бизнес лидерите

На нарочна церемония на 26 септември 2023 г. беше връчен и почетен плакет за членство на Лейнонен България в Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ)…

Продължавайте да четете
октомври 19, 2023

Ограничение на плащания в брой

Новите промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой от 1 септември 2023 г. въвеждат ограничение на плащанията в брой на: Изплащане на работна…

Продължавайте да четете