Как умно да разпределим авансовия данък

С  тази декларация се определя задължението и вида на авансовите  вноски през 2015г и се декларира техния размер на база най-добра прогноза на мениджмънта. В зависимост от оборота на фирмата през предходната година, фирмите дължат тримесечни или месечни авансови вноски, а тези с оборот под 300 000 лв се освобождават от това задължение. Точното прогнозиране и правилното деклариране на размера на вноските е много важно поради две причини: Първо, защото внасянето на декларираните авансови вноски е задължително в определените срокове текущо през годината и при  просрочие върху тях се начисляват лихви, независимо от последващия данъчен финансов резултат. От друга страна прогнозираните авансови вноски се сравняват с окончателния  корпоративен  данък, изчислен с данъчната декларация за годината и ако прогнозираният данък се различава с повече от 20% от окончателно изчисления, върху разликата отново се начисляват лихви.

За това е дадена възможност на фирмите да коригират първоначалната  прогноза в течение на годината със специална декларация по чл.88 от ЗКПО. Последния срок, в който може да се подаде коригираща декларация, е 15 декември на текущата година. Предполага се, че до средата на декември мениджърите могат с достатъчна точност да определят очаквания финансов резултат, респективно дължимия корпоративен данък за годината. Полезно  е да се знае, че не е незаконно, ако първоначално се декларират „нулеви“ прогнозни авансови вноски , а към 15 декември се коригира прогнозата и се внесе сума, близка до очаквания реален данък за годината. В този случай лихви за предходните месеци не се дължат. 

Recent Posts

януари 11, 2023

БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО Преди да предприемете стопанска дейност в България, е необходимо да изберете тип на юридическото лице. Търговският закон урежда и регулира търговските предприятия.…

Continue reading
март 16, 2022

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

На 7.03.2022 г. НАП публикува нови прагове на осигурителния доход. Минималната месечна работна заплата в момента е 650 лв. – за периода от 1 януари…

Continue reading
ноември 7, 2017

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети…

Continue reading