Новини

август 16, 2017

Фирмите без дейност няма да подават Годишна Данъчна Декларация

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през…

Продължавайте да четете
март 12, 2015

Как умно да разпределим авансовия данък

С  тази декларация се определя задължението и вида на авансовите  вноски през 2015г и се декларира техния размер на база най-добра прогноза на мениджмънта. В…

Продължавайте да четете
януари 22, 2015

Автоматичен обмен на информация между данъчните администрации в ЕС

За реализиране целите на автоматичния обмен, фирмите ще подават информация за размера на някои доходи на чуждестранни физически и юридически лица през 2014г. Информацията  ще…

Продължавайте да четете
януари 20, 2015

Криминализира се укриването на задължителните осигурителни вноски в големи размери

Криминализира се укриването на задължителните осигурителни вноски в големи размери – над 3000 лв. Работодатели, които не плащат осигуровки върху реалните възнаграждения на служителите си,…

Продължавайте да четете
януари 16, 2015

Промени в спогодбата между България и Германия

От 1-ви януари  местните лица на Германия, които реализират доходи от наем на оборудване в България, могат да се освободят от облагане с данък при…

Продължавайте да четете
януари 16, 2015

Отпада данъка при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

От началото на 2015 отпада облагането с данък при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, получени от фирми – свързани лица, установени…

Продължавайте да четете

Свържете се с нас

    +359 2 983 2198