Новини

март 12, 2015

Как умно да разпределим авансовия данък

С  тази декларация се определя задължението и вида на авансовите  вноски през 2015г и се декларира техния размер на база най-добра прогноза на мениджмънта. В…

Continue reading
март 12, 2015

Корпоративен данък за 2014 г.

Годишни данъчни декларации са задължени да подават всички местни юридически лица – ООД, ЕООД, АД, събирателни и командитни дружества, както и чуждуестранни фирми, които имат…

Continue reading
март 9, 2015

Данък сгради и такса смет

Срокове за плащане на данък сгради и такса смет – тази година те могат да се внасят на две равни вноски – до 30 юни…

Continue reading
март 9, 2015

Доходи на физически лица и ЕТ за 2014

В тях се включват доходи от наем, извън трудови право-отношения, доходи от разпореждане с недвижими имоти и финансови активи, доходи от лихви и др. Не…

Continue reading
февруари 23, 2015

Минимална заплата за шофьорите в Германия

От началото на 2015 г. транспортните фирми, които превозват товари от и до товарни пунктова на територията на Германия са длъжни да докажат, че плащат…

Continue reading
януари 22, 2015

Автоматичен обмен на информация между данъчните администрации в ЕС

За реализиране целите на автоматичния обмен, фирмите ще подават информация за размера на някои доходи на чуждестранни физически и юридически лица през 2014г. Информацията  ще…

Continue reading
януари 22, 2015

Специални режими за облагане на елктронните услуги

От началото на годината влизат в сила нови Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги,…

Continue reading
януари 21, 2015

Данъчни облекчения за семействата с деца

Семействата с до три деца ще могат да ползват данъчни преференции от тази година. С 200 лева ще се намалява годишната данъчна основа на единия…

Continue reading
януари 20, 2015

Скритото разпределение на печалбата в данъчната декларация

В данъчната декларация е предвидено място за обявяване на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата. Фирмите, декларирали тези суми в годишната данъчна декларация, ще избегнат…

Continue reading

Get in Touch

    +359 2 983 2198