СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети и самонаети лица, в рамките на предоставяне на услуги и преотдаването на персонал.

Семинарът е подходящ за Финансови мениджъри и Управители на фирми, които командироват служители в рамките на ЕС.

Местата са ограничени и се допускат до двама представители от фирма.

REGISTRATION CLOSED

Програма:

Регистрация 13:45 – 14:00ч

1.       Краткосрочни обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и безработица в условията на трансгранична ситуация;

2.       Пенсиониране при наличие на осигурителни периоди, завършени в други държави – членки на ЕС;

3.       Кафе пауза;

4.       Формуляри и образци по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за координация на системите за социална сигурност;

5.       Преносими и структурирани електронни документи, издавани от компетентните органи на съответните държави -членки в контекста на Регламент (ЕО) № 883/2004.

6.       Въпроси и отговори. Нетуъркинг

Продължителност на презентацията около 2 – 2,5 часа.

Представяне:

Leinonen Bulgaria е част от международната счетоводна и консултантска компания Leinonen Group, която има собствени офиси в единадесет Европейски държави: Финландия, Швеция, Норвегия, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Русия, Полша и Унгария.

В България компанията започва дейността си от 2009 г. От 2010 услугите, които фирмата предлага са сертифицирани по ISO 9001:2008 от Bureau Veritas. През август 2016 Leinonen Bulgaria успешно премина ре-сертификация по новите стандарти ISO 9001:2015.

Освен традиционното счетоводство и ТРЗ, Leinonen Bulgaria предлага широка гама от професионални консултантски услуги, включително данъчни консултации, прилагане на СИДДО, консултации по формиране на място на стопанска дейност и постоянен обект в чужбина, възстановяване на ДДС от ЕС, определяне на приложимото осигурително законодателство при трансгранични ситуации в старните от ЕС, изготвяне на финасов DueDiligence, регистрация на фирми включително по ДДС в страните, в които Leinonen има офиси, разработване на бизнес планове и др.

Решаването на проблеми и предизвикателства в полза на нашите клиенти е естествена част от международната ни дейност. Вече повече от 20 години международен опит в комбинация с познаването на местните условия  правят Leinonen предпочитан партньор на българския пазар и надежден партньор в чужбина.

Лектор:

Николина Лазарова – Главен счетоводител  Leinonen Bulgaria

Николина има повече от 15-годишен опит в сферата на финансовия мениджмънт, счетоводството и данъчното облагане. Заема висши управленски позиции в български и чуждестранни компании, както в сферата на консултантските услуги, така и в реалния бизнес. Висше финансово-счетоводно образование. Английски и руски език.  

Скорошни публикации

януари 11, 2023

БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО Преди да предприемете стопанска дейност в България, е необходимо да изберете тип на юридическото лице. Търговският закон урежда и регулира търговските предприятия.…

Продължавайте да четете
март 16, 2022

Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

На 7.03.2022 г. НАП публикува нови прагове на осигурителния доход. Минималната месечна работна заплата в момента е 650 лв. – за периода от 1 януари…

Продължавайте да четете
август 16, 2017

Фирмите без дейност няма да подават Годишна Данъчна Декларация

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през…

Продължавайте да четете