СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети и самонаети лица, в рамките на предоставяне на услуги и преотдаването на персонал.

Семинарът е подходящ за Финансови мениджъри и Управители на фирми, които командироват служители в рамките на ЕС.

Местата са ограничени и се допускат до двама представители от фирма.

REGISTRATION CLOSED

Програма:

Регистрация 13:45 – 14:00ч

1.       Краткосрочни обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и безработица в условията на трансгранична ситуация;

2.       Пенсиониране при наличие на осигурителни периоди, завършени в други държави – членки на ЕС;

3.       Кафе пауза;

4.       Формуляри и образци по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за координация на системите за социална сигурност;

5.       Преносими и структурирани електронни документи, издавани от компетентните органи на съответните държави -членки в контекста на Регламент (ЕО) № 883/2004.

6.       Въпроси и отговори. Нетуъркинг

Продължителност на презентацията около 2 – 2,5 часа.

Представяне:

Leinonen Bulgaria е част от международната счетоводна и консултантска компания Leinonen Group, която има собствени офиси в единадесет Европейски държави: Финландия, Швеция, Норвегия, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Русия, Полша и Унгария.

В България компанията започва дейността си от 2009 г. От 2010 услугите, които фирмата предлага са сертифицирани по ISO 9001:2008 от Bureau Veritas. През август 2016 Leinonen Bulgaria успешно премина ре-сертификация по новите стандарти ISO 9001:2015.

Освен традиционното счетоводство и ТРЗ, Leinonen Bulgaria предлага широка гама от професионални консултантски услуги, включително данъчни консултации, прилагане на СИДДО, консултации по формиране на място на стопанска дейност и постоянен обект в чужбина, възстановяване на ДДС от ЕС, определяне на приложимото осигурително законодателство при трансгранични ситуации в старните от ЕС, изготвяне на финасов DueDiligence, регистрация на фирми включително по ДДС в страните, в които Leinonen има офиси, разработване на бизнес планове и др.

Решаването на проблеми и предизвикателства в полза на нашите клиенти е естествена част от международната ни дейност. Вече повече от 20 години международен опит в комбинация с познаването на местните условия  правят Leinonen предпочитан партньор на българския пазар и надежден партньор в чужбина.

Лектор:

Николина Лазарова – Главен счетоводител  Leinonen Bulgaria

Николина има повече от 15-годишен опит в сферата на финансовия мениджмънт, счетоводството и данъчното облагане. Заема висши управленски позиции в български и чуждестранни компании, както в сферата на консултантските услуги, така и в реалния бизнес. Висше финансово-счетоводно образование. Английски и руски език.  

Скорошни публикации

ноември 30, 2023

Leinonen Bulgaria празнува 25та  годишнина на БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

Като член на Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Лейнонен България участва в церемонията по честването на 25-ата годишнина на Форума на 21 ноември 2023…

Продължавайте да четете
ноември 28, 2023

Данъчното облекчение за родители на деца, ненавършили пълнолетие за 2023

Намаляването на данъчната основа за родители, които отговарят на условията за данъчно облекчение за деца за 2023 и сумите, които родителите могат да получат е…

Продължавайте да четете
октомври 26, 2023

Лейнонен България стана член на Българският форум на бизнес лидерите

На нарочна церемония на 26 септември 2023 г. беше връчен и почетен плакет за членство на Лейнонен България в Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ)…

Продължавайте да четете