Значително повишаване на праговете за социално осигуряване

На 7.03.2022 г. НАП публикува нови прагове на осигурителния доход.


Минималната месечна работна заплата в момента е 650 лв. – за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. и ще стане 710 лв. – за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.


Максималният месечен размер на осигурителния доход е 3000 лв. – за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. и ще стане 3400 лв. – за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.


Увеличението ще засегне служителите, които имат облагаем доход над 3000 лева. Нетният им доход ще намалее и в същото време ще се увеличат разходите за работодателите.


Например, ако служител получава заплата от 3400 лв., от 1 април осигурителната му вноска ще се увеличи с почти 50 лв., а вноската на работодателя – със 75 лв.

Скорошни публикации

януари 11, 2023

БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО Преди да предприемете стопанска дейност в България, е необходимо да изберете тип на юридическото лице. Търговският закон урежда и регулира търговските предприятия.…

Продължавайте да четете
ноември 7, 2017

СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители

Leinonen Bulgaria има удоволствието да Ви покани на безплатен Семинар, на който ще бъдат дискутирани теми от практиката при краткосрочното и дългосрочно командироване на наети…

Продължавайте да четете
август 16, 2017

Фирмите без дейност няма да подават Годишна Данъчна Декларация

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през…

Продължавайте да четете