Счетоводство

В офиса на Лейнонен в България, работят висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит. Цялата работа, която те извършват от Ваше име, напълно отговаря на българските стандарти и устоява безкомпромисно и на най-задълбочените проверки. Вашите фирмени книжа и счетоводство са в добри ръце при Лейнонен.

Счетоводни услуги в България

Всичките големи компании задължително трябва да спазват Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в България, включително тези с чуждестранни собственици, като единственото изключение са търговските представителствата. Малките и средни предприятия (МСП) могат да избират дали да прилагат МСФО или да използват Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане (НСС).

Ако планирате да стартирате фирма в България, ще трябва да сте сигурни, че използваната от вас счетоводна агенция си разбира от работата. Лейнонен повече от 30 години предлага счетоводни услуги в България и други държави в Северна, Централна и Източна Европа. Имаме опита и знанията за да осигурим Вашите счетоводни отчетност винаги да отговаря на българските стандарти.

Счетоводни услуги на Лейнонен в България

Когато възложите Вашето счетоводството си на Лейнонен в България, Вашето дружество ще се възпозва от редица ползи, включващи:

  • Икономичност на разходите и в краткосрочен, и в дългосрочен план
  • Прозрачност във всеки етап от процеса
  • Предвидимост, позволяваща гладко функциониране на Вашия бизнес
  • Счетоводни услуги, пригодени към Вашите потребности
  • Експертно консултиране по редица финансови теми
  • Сигурност на Вашата фирмена информация
  • Добри отношения с Националната агенция по приходите (НАП)
  • Отлично клиентско обслужване

Ние предоставяме отлични счетоводни услуги за големи, малки и средни фирми. Нашите счетоводни услуги в България ще гарантират пълното правно съответствие на Вашите счетоводни книжа и безопасността и сигурността на Вашите лични данни във всеки момент.

Какво можете да очаквате от работата с Лейнонен

Когато става въпрос за външно възлагане на процеси като счетоводство, много собственици на фирми си представят, че ще работят с хора, които не говорят на техния език. Това обаче не е така когато възложите Вашето счетоводство в България на Лейнонен. Нашият офис в България се състои от внимателни служители, говорещи по няколко езика, които напълно разбират Вашите счетоводни методи и имат добри работни отношения с Националната агенция по приходите.

Свържете се с Лейнонен

Ако искате да осигурите възможно най-добрите шансове за успех на Вашето българско предприятие, трябва да имате сигурността, че ключови процеси, какъвто е счетоводството, се извършват от опитни специалисти, а също и че обслужването е бързо и икономично. Със своите над  3 десетилетия опит Лейнонен е търсенията от Вас доверен партньор, свържете се с нас още днес.

Свържете се с нас

    +359 2 983 2198