Liiketoiminta Valko-venäjällä

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Ennen yritystoiminnan aloittamista Valko-Venäjällä on tärkeää valita yhtiömuoto. Yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan, kuten veroraportointiin ja tullitoimenpiteisiin. Yhtiömuotoa valittaessa yrittäjien tulisikin valita yhtiömuoto yrityksen tavoitteiden mukaan. Suosituimmat yhtiömuodot Valko-Venäjällä ovat osakeyhtiö sekä sivuliike.

Kuten monissa muissa maissa, myös Valko-Venäjällä osakeyhtiö yhtiömuotona antaa yhtiön omistajalle mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa suurilta osin ilman rajoituksia oikeushenkilönä. Sivuliikkeen toiminta on enemmän rajoitettua. Yleensä sivuliikkeen toiminta tukee emoyhtiön operaatioita olematta kuitenkaan oikeushenkilö.

Valko-Venäjällä jotkin liiketoiminnan alat vaativat lisenssejä kuten pankki-ja rahoitustoiminta, oikeusapu, energian toimitus, alkoholi- ja savukemyynti ja tuotanto, tietoliikenne sekä vakuutustoiminta.

Ulkomaan kansalaiset voivat toimia osakeyhtiön omistajina Valko-Venäjällä. Osakeyhtiön perustaminen ei vaadi minimialkupääomaa ia se on vleisin liiketoiminnan muoto. Yhtiön perustaja tekee kaikki päätökset, jotka ovat tarpeellisia, jotta voidaan taata yrityksen sujuva toiminta sekä käyttää yhtiön tuotot veroilmoituksen jälkeen.

VEROTUS

Yritykset, jotka on perustettu Valko-Venäjällä maksavat yritysveroja Valko-Venäjän veroasteen mukaan. Yritysvero voitoista on 18%. Jos olet perustamassa IT-alan yritystä tai tuotantolaitosta suosittelemme sen perustamista erityistalousalueelle (Belarus High-Technology Park, Great Stone Industrial Park). Nämä erikoistalousalueet tarjoavat erittäin houkuttelevia verohelpotuksia ulkomaisille yrityksille.

Henkilöverotus Valko-Venäjällä on 13% tuloille ja sijoitustuloille. Työantaja maksaa 34% palkkojen sivukuluja työntekijän bruttopalkasta. Kumpaakin näistä veroasteista on madallettu erikoistalousalueilla.

Yleinen arvolisäverokanta on 20%. Tuotteiden vientiä ei veroteta, palveluille se voi olla joko 0 tai 20 % riippuen palveluiden vastaanottamisen paikasta ja vastaanottajan rekisteröimästä osoitteesta. Valko-Venäjälle tuotteiden ja palveluiden viennin arvonlisävero on 20%.

Valko-Venäjällä erikoistalousalueet ovat alueita, joilla on erityinen laillinen status ja lukuisia taloudellisia hyötyjä, joilla houkutellaan venäläisiä ja ulkomaisia yrityksiä investoimaan sektoreille, jotka ovat Valko-Venäjän talouden prioriteettejä. Esimerkkejä erikoistalousalueista Valko-Venäjällä ovat "Belarus High-Technology Park" ja "Great Stone industrial park". Yritykset, jotka hyötyvät "Belarus High-Technology Park" talousalueen verohelpotuksista voivat sijaita missä tahansa Valko-Venäjällä kun taas yritykset, jotka toimivat "Great Stone" talousalueella on fyysisesti sijaittava alueella. Lisää tietoa erikoistalousalueista saatte meiltä.

TYÖSUHDE

Valko-Venäjällä työlainsäädäntö sääntelee työsuhteen ehtoja, joita sekä työnantajan että työntekjän tulee noudattaa. Sama työlainsäädäntö koskee ulkomaalaisia työntekijöitä sekä ulkomaisia yrityksiä Valko-Venäjällä. Yleisesti ottaen Valko-Venäjän työlainsäädäntö suojelee työntekijää.

Ulkomaalaiset työntekijät ovat verovelvollisia Valko-Venäjälle ainoastaan jos he oleskelevat maassa vähintään 183 päivää kalenterivuoden aikana. Työnantaja tyypillisesti hoitaa työntekijän rekisteröimisen Valko-Venäjän veroviranomaisille sekä henkilökohtaisen veronumeron. Yksityisyrittäjien on hoidettava veroviranomaisille rekisteröityminen sekä veronumero itsenäisesti. Työnantaja huolehtii sosiaaliturvamaksujen vähentämisestä työntekijän bruttotuloista.

Ulkomaalaiset työntekijät ovat verovelvollisia Valko-Venäjälle ainoastaan jos he oleskelevat maassa vähintään 183 päivää kalenterivuoden aikana. Työnantaja tyypillisesti hoitaa työntekijän rekisteröimisen Valko-Venäjän veroviranomaisille sekä henkilökohtaisen veronumeron.

Yksityisyrittäjien on hoidettava veroviranomaisille rekisteröityminen sekä veronumero itsenäisesti. Työnantaja huolehtii sosiaaliturvamaksujen vähentämisestä työntekijän bruttotuloista.

EKSPATRIAATIT

Yrittäjän, joka suunnittelee yrityksen perustamista Valko-Venäjälle kannattaa harkita maahan muuttamista. Tässä tapauksessa yrittäjän on ensin perustettava yritys, jotta on mahdollista saada yrityksen rekisteröintisertifikaatti. Tämän jälkeen on mahdollista hakea työlupaa. Työlupa oikeuttaa yksikertaviisumiin Valko-Venäjälle, jonka jälkeen on mahdollista hakea vuoden kestävää viisumia ja oleskelulupaa. Tämä prosessi on hankala, mutta helposti toteutettavissa oikean yhteistyökumppanin kanssa. Valko-Venäjällä on myös mahdollista vierailla 30 päivää yhtäjaksoisesti viisumivapaasti, jos saapuu maahan lentäen.

Minsk on mukava paikka asua ja asumiskustannukset ovat verrattain pienet. Asunnon löytäminen voi olla haastavaa ja suosittelemmekin kiinteistövälittäjän käyttöä asunnon etsinnässä.

Valko-Venäjällä yli 183 päivää kalenterivuoden aikana asuvat ja työskentelevät ovat velvollisia maksamaan veroja ja sosiaaliturvamaksuja Valko-Venäjälle. Yleisesti ottaen kaksoisverotus voidaan estää eikä ulkomaisen työntekijän tarvitse maksaa samoja veroja kotimaassa. Tämä tulisi aina tarkistaa tapauskohtaisesti.

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

Take contact