Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

2016. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
  • Maksuvaba tulu on 2040 eurot aastas, 170 eurot kuus
  • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus
  • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (väljamakse saaja avalduse alusel). 
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%
  • Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus (Riigikogus seisuga 22.10.2015 vastu võtmata). 
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%
  • Kogumispensioni makse määr on kas  2% või 3%
  • Välislähetuste maksuvaba päevaraha 50 eurot iga välislähetuse 15 esimese päeva eest, kuid mitte rohkem kui 15 päeva eest kalendrikuus. Ülejäänud välislähetuses viibitud päevade eest võib päevaraha maksuvabalt maksta seni kehtinud määras 32 eurot
  • Välislähetustega seotud kulude hüvitamist või välislähetuse päevaraha maksmist üle maksuvaba piirmäära ei loeta alataes 01.01.2016 erisoodustuseks vaid töö eest makstavaks tasuks.04.11.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

15

Aug

MIKS RAAMATUPIDAJA SEDA KÜSIB - RAAMATUPIDAJAD JA RAHAPESU...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services