Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

2021. aasta käibemaksumuudatused: kuidas muutub piiriülene kauplemine, lootusetu nõude lootusetu ootus jm

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra ja BREXITi muudatuste varjus on edasi lükatud käibemaksuseaduse muudatused, mis pidid jõustuma uue aasta algul, kuid tänase seisuga peaksid jõustuma 1 juulist 2021. Sellegipoolest tutvustame teile juba praegu olulisi ja Eesti ärimaastikku otseselt puudutavaid muudatusi, kuna tegemist on ammu planeeritud teemadega, mille haarde on üleeuroopaline.


  • Kaugmüügi ja digiteenuste ühtne summaarne piirmäär 10 000 eurot , mille ületamisel tuleb äriühingul end registreerida tarbija asukohariigis maksukohustuslaseks või rakendada erikorda

Muudatus puudutab ettevõtteid, kes müüvad kaupa ja/või osutavad digiteenuseid[1] EL mittemaksukohustuslastele. Hetkel kehtiv kord näeb ette kauba müügile teise liikmesriigi mittemaksukohustuslasele kaugmüügi piirmäära arvestamise kohustuse. Kusjuures piirmäära ületamisele järgneb kohustus registreerida ennast käibemaksukohustuslaseks kaubasaaja riigis. Sisuliselt peavad praegu äriühingud pidama arvestust iga riigi mittemaksukohustuslase müüdud kauba osas eraldi, jälgima teiste riikide piirmäärasid, piirmäära ületamisel rakendama selle riigi maksumäära ning otsima võimalusi teises riigis tekkinud maksukohustuse deklareerimiseks ja tasumiseks. Digiteenuste osutajate elu on lihtsam, kuna neile kehtib EL ühtne piirmäär ja võimalus rakendada MOSS[2] erikorda ehk täita välisriigis tekkinud käibemaksu tasumise kohustus läbi oma kohaliku maksuhalduri.


Tuleval aastal võrdsustatakse kauba kaugmüüjad digiteenuste osutajatega, mille tulemusena hakkab EL-is kehtima ühtne piirmäär- 10 000 eurot aastas ja sisuliselt sama erikorra rakendamise võimalus. Siinjuures oluline silmas pidada, et 10 000eurone piirmäär kehtib kaupade ja digiteenuste käibele kokku. Ehk ühelt poolt ei ole enam vaja pidada detailset arvestust iga riigi osas, teisalt võib seda piirmäära ületada suhteliselt kiiresti. Seega, kui kirjeldatud muudatus teid kõnetab, soovitame alustada tuleviku planeerimisega juba praegu. Kui jäite kahtlema, kas see muudatus puudutab teid või mitte, kuid teie äriühingu klientideks on teiste liikmesriikide mittemaksukohustuslased (eelkõige füüsilised isikud), siis julgustame meiega ühendust võtma.


  • MOSS erikorra rakendamine laieneb ehk MOSSist saab OSS

Sarnaselt digiteenuste osutajate õigusele kasutada MOSS erikorda, saavad järgmisest aastast sarnase õiguse ka kauba kaugmüüjad (vt eelnev punkt). Lisaks saavad erikorda rakendama hakata ka äriühingud, mis osutavad teenust mittemaksukohustuslastele ja kelle teenuse käibe tekkimise koht on teine liikmesriik (st teenused, mis on loetletud käibemaksuseaduse § 10 lõikes 4). Praktikas puudutab see äriühinguid, mis osutavad välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenuseid, teevad välisriigis töid vallasasjaga, korraldavad seal üritusi jne. Ehk neid, kes suure tõenäosusega praegu kehtivate reeglite järgi peaksid ennast teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerima.


Sarnane erikord hakkab kehtima ka ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügile. Erikorda saavad rakendada nn internetipõhist kauplemiskohta omavad ettevõtted (lihtsamas keeles: e-müügiplatvormid nagu Amazon, Ebay, Etsy, AliExpress jne), mis võimaldavad imporditud kauba kaugmüüki enda kauplemiskoha kaudu. Rahandusministeeriumi andmetel ei ole Eestis selliseid kauplejaid, mistõttu ei peatu me sellel teemal pikemalt, kuid huvi korral räägime teile sellest meeleldi. 


Eelnevalt kirjeldatud erikorraga ja e-müügiplatvormidega üldiselt on seotud veel üks 2021 a juulis jõustuv põhimõtteline seadusemuudatus. Hetkeseisuga muudatus jällegi ei mõjuta Eesti äriühinguid, kuid peame sellest teile mainima, kuna see kajastub varsti ka käibemaksuseaduses:


  • E-müügiplatvormist saab ka käibemaksu mõttes vahelüli ühendusevälise kauba müüja ja EL tarbija vahel.

E-müügiplatvormid hakkavad käibemaksu kogujaks, täites tehingus ühendusevälise riigi isikult kauba ostja ja EL tarbijale kauba müüja rolli. Selle muudatuse mõju võib küll olla nähtav Eesti tarbijatele e-platvormi kaudu ostu sooritamisel, kuid see muudatus on tõenäoliselt tarbija jaoks siiski ebaoluline. 


Midagi veel?

  • Lootusetust nõudest käibemaks tagasi?

Praeguse seisuga sisaldab seaduse eelnõu, mis on hetkel Riigikogus saadetud teisele lugemisele, ka muudatust, mis peaks andma äriühingutele õiguse küsida riigilt tagasi makstud käibemaks arvelt, mis on tunnistatud lootusetuks (puudub võimalus krediteerida). Kuigi tegemist on õigusega, mis tuleneb tegelikult käibemaksu direktiivist ning seda teemat on analüüsinud muuhulgas ka Euroopa Kohus (link), siis suure tõenäosusega Eesti seda muudatust siiski sellel aastal vastu ei võta. Muudatuse jõustumine tähendaks riigi jaoks maksutulude asemel täiendavaid kulutusi, mida tänases koroonakriisis tõenäoliselt teha ei taheta. Seega selles osas meil positiivseid uudiseid pole, kuid näeme, et meie kliendid võiksid lootusetu nõue teemast olla teadlikud ja oodata seadusandjalt ammu planeeritud muudatust.

  • Kuni 22eurose imporditud saadetiste maksuvabastuse kaotamine ja väikesaadetiste (kuni 150 eurot) impordi protseduuride lihtsustamine

Juulist 2021 tuleb kolmandast riigist kauba tellimisel arvestada, et kõik imporditud saadetised muutuvad Eesti tarbija jaoks 20% võrra kallimaks (kaob ära 22eurone maksuvabastuse piirmäär). Mis on õiglane Eesti ettevõtjate suhtes, kuid tarbijatele siiski ebameeldiv. Selleks, et kõikki asjaosalisi mitte liiga palju koormata võimaldatakse nüüd 2 erikorda, mille rakendamine on vabatahtlik :


  • kauba saatjale suunatud erikord, mille rakendamisega saatja tagab käibemaksu kogumist ja selle tarbija asukohariigile tasumist;
  • Postiasutustele ja kullerteenuste osutajatele suunatud erikord, mille rakendamisega tagavad nad käibemaksu kogumist ja selle tarbija eest riigile tasumist.


Kuidas lõpptarbija näeb ja tasub lisandunud käibemaks sõltub sellest, millist erikorda hakatakse kasutama. Ideepoolest peaks see protsess tulevikus lõpptarbija jaoks olema jätkuvalt sujuv ja peaaegu nähtamatu.

Küsimuste korral pöörduge kindlasti enda raamatupidaja või Leinonen maksutiimi poole.

Lisainfot saab seaduste eelnõust.[1] https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/ulevaade-kaibemaksuga-maksustamisest/elektroonilise-side-teenuste-ja-0

[2] (M)OSS – (Mini) One Stop Shop https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/ulevaade-kaibe-maksustamisest/elektroonilise-side-teenuste-ja


07.01.21


Author:

linkedin icon image logo

Jelena Dudko

Tax Advisor

+372 6117 700

Email: jelena.dudko(at)leinonen.ee

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

15

Aug

MIKS RAAMATUPIDAJA SEDA KÜSIB - RAAMATUPIDAJAD JA RAHAPESU...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services