Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Alaealistega töölepingu sõlmimise tingimused muutuvad

Nii senini kehtiva kui muudetud seaduse kohaselt on alaealisega töölepingu sõlmimiseks vajalik lapsevanema nõusolek ja 7-14 aastaste töötamiseks tööinspektori nõusolek. Muudatuse järgi eeldatakse, et tööinspektor on nõusoleku 7-14 aastane töötaja töötamiseks andnud, peale 10 päeva tema töötajana registreerimise möödumist. Vajadusel teeb tööinspektor nõusoleku andmisest keeldumise otsuse. Muudatuse kohaselt on tööandjal kohustus registreerida alaealine töötaja töötamise registris 10 päeva enne tööleasumist.

Samuti tehakse mitmeid muudatusi alaealiste tööaja osas. Esimene neist puudutab 7-14-aastaseid või vanemaid koolikohustuslikke töötajaid, kelle täistööaja piiriks õppeveerandi kestel võib olla pärast seadusemuudatust maksimaalselt 2 tundi päevas ja 12 tundi nädalas. Muudatustega antakse avaramad võimalused töötamiseks koolivaheaegadel. St 7-12 aastased lapsed võivad töötada koolivaheajal 3 tundi päevas ja 15 tundi nädalas seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. 13-14 aastased ja vanemad koolikohustuslikud lapsed võivad töötada koolivaheajal 7 tundi päevas ja 35 tundi nädalas seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Kehtiva seaduse järgi ei tohi ükski alaealine töötada vahemikus 20.00 kuni 6.00 tööd teha. Muudatuste järgi reguleeritakse, et koolikohustuslik töötaja ei tohi nimetatud vahemikul jätkuvalt tööd teha, kuid erandiks on, et edaspidi võivad 15-17 aastased töötajad, kes ei ole koolikohustuslikud, töötada ka vahemikus 20.00 kuni 22.00ni.

Kokkuvõtvalt on seadusemuudatuse eesmärgiks tagada alla 14-aastaste tervise kaitse ja laiendada võimalusi alaealistel koolivaheaegadel rohkem töötamiseks.26.04.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services