Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Äri- ja õigusnõustamise teenus

Nõustamist pakume järgmistes valdkondades:


ÄRIÕIGUS

 • Äriühingute ja filiaalide asutamine ning likvideerimine
 • Äriühingute ühinemine, ümberkujundamine, jagunemine, ettevõtte üleminek
 • Osade ja aktsiate võõrandamislepingud, omanike vahelised lepingud, optsioonilepingud
 • Omakapitali probleemide lahendamine, kapitali suurendamise või vähendamise dokumentide koostamine
 • Juhatuse ja nõukogu liikmete valimine, tagasikutsumine
 • Juhatuse ja nõukogu liikmete lepingute koostamine
 • Osanike ja aktsionäride otsuste, protokollide, põhikirjade koostamine
 • Äriregistri muudatuste registreerimine
 • Lubade, registreeringute taotlemine, rahapesu tõkestamise protseduurireeglite koostamine

TÖÖÕIGUS

 • Töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine, üleminek
 • Konkurentsipiirangu ja ärisaladuse hoidmise kokkulepped
 • Koondamised, sh kollektiivse koondamise läbiviimine
 • Töövaidluses esindamine, Töövaidluskomisjoni avalduste esitamine
 • Tasustamissüsteemide väljatöötamine ja optsioonilepingud
 • Sisekorraeeskirjade ja juhendite koostamine
 • Töösuhete õigusaudit

LEPINGUÕIGUS

 • Töövõtu- ja käsunduslepingute, üüri- ja rendilepingute, müügi-, ostu- ja laenulepingute, nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingte koostamine
 • Muude lepingute koostamine ja läbirääkimine

MAKSEJÕUETUSÕIGUS

 • Nõudekirjade koostamine, maksekäsu kiirmenetlus ning täitemenetluste algatamine
 • Nõustamine pankrotimenetluses, pankrotimenetluse algatamise avalduse koostamine, võlgniku või võlausaldaja esindamine pankrotimenetluses

Küsi meie käest pakkumist!

26.08.14


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

13

Jun

Personalitöötajad suvel ei puhka[1] - millise töökoormuse toovad...

19

May

OSAÜHINGU PÕHIKIRI – KAS VAJAKS KAASAJASTAMIST?

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services