Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Äri- ja õigusnõustamise teenus

Nõustamist pakume järgmistes valdkondades:


ÄRIÕIGUS

 • Äriühingute ja filiaalide asutamine ning likvideerimine
 • Äriühingute ühinemine, ümberkujundamine, jagunemine, ettevõtte üleminek
 • Osade ja aktsiate võõrandamislepingud, omanike vahelised lepingud, optsioonilepingud
 • Omakapitali probleemide lahendamine, kapitali suurendamise või vähendamise dokumentide koostamine
 • Juhatuse ja nõukogu liikmete valimine, tagasikutsumine
 • Juhatuse ja nõukogu liikmete lepingute koostamine
 • Osanike ja aktsionäride otsuste, protokollide, põhikirjade koostamine
 • Äriregistri muudatuste registreerimine
 • Lubade, registreeringute taotlemine, rahapesu tõkestamise protseduurireeglite koostamine

TÖÖÕIGUS

 • Töölepingute koostamine, muutmine, lõpetamine, üleminek
 • Konkurentsipiirangu ja ärisaladuse hoidmise kokkulepped
 • Koondamised, sh kollektiivse koondamise läbiviimine
 • Töövaidluses esindamine, Töövaidluskomisjoni avalduste esitamine
 • Tasustamissüsteemide väljatöötamine ja optsioonilepingud
 • Sisekorraeeskirjade ja juhendite koostamine
 • Töösuhete õigusaudit

LEPINGUÕIGUS

 • Töövõtu- ja käsunduslepingute, üüri- ja rendilepingute, müügi-, ostu- ja laenulepingute, nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingte koostamine
 • Muude lepingute koostamine ja läbirääkimine

MAKSEJÕUETUSÕIGUS

 • Nõudekirjade koostamine, maksekäsu kiirmenetlus ning täitemenetluste algatamine
 • Nõustamine pankrotimenetluses, pankrotimenetluse algatamise avalduse koostamine, võlgniku või võlausaldaja esindamine pankrotimenetluses

Küsi meie käest pakkumist!

26.08.14


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

11

Aug

MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE - VAJALIKKUS JA NÕUDED

1

Jul

Sõiduauto vahetus võib kaasa tuua topelt maksukohustuse

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services