Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Äriühingu lõpetamine muutus lihtsamaks

Tegemist on vabatahtliku likvideerimismenetluse alternatiiviga, mis on lihtsam võimalus juhul, kui osaühingul või aktsiaseltsil on füüsilisest isikust ainuosanik või ainuaktsionär või sellise struktuurini jõutakse enne ühinemismenetlust (näiteks teised osanikud/aktsionärid võõrandavad oma osalused ühele omanikule).

Eelkõige sobib selline ühinemise viis äriühingutele, mis on lõpetanud aktiivse tegevuse ning millel puuduvad võlad ja kohustused. Ühendatav ettevõte ei tohi olla pankrotis ning ühendav füüsiline isik ei tohi olla maksejõuetu.

Äriühingu vara läheb füüsilisele isikule üle üldõigusjärgluse korras – üle lähevad kõik õigused kui ka kohustused.

Selline füüsilisest isikust omaniku varaga ühinemine on oluliselt kiirem (ca 1-2 kuud) võrreldes nn klassikalise likvideerimisega (ca 6-8 kuud). Oluline on aga teada, et sellise ühinemisega kaasneb füüsilise isiku piiramatu isiklik vastutus ühendatava ühingu kohustuste eest.

Ühinemise protsess on lühidalt järgmine:

Äriühingu juhatus saadab kõikidele võlausaldajatele kirjaliku teate ühinemise kohta ning avaldab teate Ametlikes Teadaannetes.

Võlausaldajatel on õigus ühe kuu jooksul nõuda tagatist oma nõuete tagamiseks.

Kui äriühingu on abikaasade ühisvara või osad/aktsiad on panditud, tuleb saada abikaasa või pandipidaja notariaalne nõusolek.

Peale ühe kuu möödumist allkirjastatakse avaldus äriregistrile ning ühinemise tulemusena kustutatakse äriühing registrist.

Juhul kui te soovite oma äriühingu lõpetada kas likvideerimismenetluse või uudse ühinemismenetluse käigus, palun võtke pakkumise saamiseks ühendust meie nõustamisüksusega contact@leinonen.ee.


19.05.15


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

9

Sep

Müügi-ja turunduskoordinaator - see on sinu võimalus!

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services