Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Äriühingute enamlevinud turundusvõtete maksustamisest

Nutikate ettevõtete pagasis on väga mitmekesine enesereklaamimiseks ja kliendibaasi lojaalsuse kindlustamiseks mõeldud turundusmeetmete nimekiri. Sama mitmekesine on selliste meetmete kajastamine ettevõte raamatupidamises ja maksudeklaratsioonides.

Heaks näiteks on mõiste „kingitus“ kuna kingituseks nimetame reeglina kõike seda, mida partneritele, klientidele ja töötajatele igapäevase ettevõtluse käigus loovutame, sh turunduse eesmärgil. Üldjuhul rakendub kingitustele ettevõte 25% tulumaks. Samas „kingituse“ mõiste võib hõlmata mitmeid erinevaid tehingutüüpe, mille maksustamine peab toimuma vastavalt tehingu tegelikule sisule. Lisaks juhul, kui hüvet saab töötaja, reeglina kaasneb sellega ka kohustus arvestada erisoodustus. Siinjuures toome mõned näited:

 

Kaubanäidised on üldjuhul käibemaksu- ja tulumaksukohustustest vaba kaup. Kaup peab olema reaalselt mittemüüdav ning kaubal peab eksisteerima sellekohane märge. Tingimuste mittetäitmise korral tuleb tasuta kauba andmise korral arvestada tulu- ja käibemaksu tasumise kohustusega.


Reklaamkingitused –  üldjuhul maksustatav nii tulu- kui ka käibemaksuga. Teatud tingimustel on võimalik reklaamkingitusi teha maksuvabalt (piirmäära arvesse võttes), va kui kingitus tehakse oma töötajale. Viimasel juhul, kui kingitusel on tarbimisväärtus, kuulub kingitus erisoodustuse maksudega maksustamisele.

  

Vautšerid ja kinkekaardid - Vautšerid võivad olla ühe- ja mitmeotstarbelised, neid võib müüa, loovutada, vahendada, kinkida – sellest, mis on vautšeri olemus ja eesmärk, sõltub ka selle maksustamisviis.


Müügikampaania – „ostad kaks, saad kolmanda tasuta“ stiilis kampaaniad, mis on tarbijale enne ostu sooritamist selged ning koheselt on hinnasoodustus saadav, ei kuulu maksustamisele, vaid on vaadeldavad kui äristrateegia. Maksustamise seisukohast tuleb eristada müügikampaaniat kui hinnastrateegiat ning kingitust. Viimasel juhul tuleb ettevõtjal arvestada maksukohustuse tekkimisega.


Tarbijaloterii ehk giveaway – „kõigi vahel, kes ostavad teatud ajavahemikul 100 euro eest kaupa, loositakse välja reis Pariisi“. Kuna hüve saaja selgub loosimise käigus, siis auhindu tuleks käsitleda tulumaksuga maksustatava kingitusena.

NB! Tuleb olla tähelepanelik, et tarbijaloterii ja müügikampaania mitte segi ajada

 

Sponsorlus – siinjuures peab olema dokumentaalselt tõendatud, kas ja mida on sponseerimise eest saadud. Tihti käsitletakse sponsorlust annetusena, kuid sponsortehingu tegelik sisu võib olla ka teine: nt reklaamiteenuste soetamine, annetus või muu ettevõtlusega mitteseotud kulu, mida maksustatakse tulumaksuga

Kliendisuhte hoidmise kingitused ehk Goodwill gestures  - üldjuhul on tegemist tavapärase kingitusega. Kuid mõnikord võib tegemist olla reklaamkingitusega (vt. üleval) või kompensatsiooniga, ehk hüvitisega, mis on seotud varasemalt tekitatud kahjuga. Kahju hüvitamine jaguneb omakorda materiaalse kahju hüvitamiseks ja immateriaalse kahju hüvitamiseks, mille maksustamine on selle sisu poolest erinev.

Kindlasti ei ole toodud nimekiri täielik, aga nagu näha on see maksustamise seisukohast mitmekesine. Seega heameelega soovitame Teil hinnata iga meede rakendamisega seonduvat suurema hoolega ning julgustame pöörduma Leinonen maksunõustajate poole.29.08.19


Author:

linkedin icon image logo

Jelena Dudko

Tax Advisor

+372 6117 700

Email: jelena.dudko(at)leinonen.ee
Kristiina Alt

Kristiina Alt

Tax Advisor

Email: kristiina.alt@leinonen.ee

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uued piirangud Covid viiruse ohjeldamiseks

1

Nov

Millised on võimalused töölepingu ülesütlemiseks enne tööle asumist?...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services