Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Siirdehind (Transfer Pricing)

Kui siirdehind ei ole turuväärtuses, lähtutakse tulumaksu määramisel turuhinnast – erinevus siirdehinna ja turuväärtuse vahel maksustatakse TuMS § 14, 50 või 53 alusel, kui tegemist ei ole erisoodustusega (§ 48). 

Eestis on maksuhaldur avaldanud siirdehindade määramise juhendi, mille kohaselt seob isikuid seotud isikute vahelistes tehingutes isikuid ühine eesmärk – maksimeerida kasumit – ning selle saavutamiseks liigutatakse läbi erinevate tehingute kasum maksujurisdiktsiooni või ka ettevõtlusvormi, mis tagab kokkuvõttes väiksema maksukoormuse. Reeglina toimub selline kasumi liigutamine läbi kokkulepete, mis ei ole majanduslikult põhjendatud ning mida mitteseotud osapooled sellisel kujul omavahel ei sõlmiks.  

Seotud isikute vaheliste tehingute kaudu maksukohustuse optimeerimine paneb ettevõtjad ebavõrdsesse olukorda ning jätab riigi ilma maksutulust.
17.03.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uued piirangud Covid viiruse ohjeldamiseks

1

Nov

Millised on võimalused töölepingu ülesütlemiseks enne tööle asumist?...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services