Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Astmeline tulumaksuvabastus aastal 2018

Aastal 2017 on füüsilise isiku tulust maksuvaba 180 eurot kuus (2160 eurot aastas).

Kuupalka 1200 eurot ületav iga 1,8 eurot vähendab maksuvaba tulu 1 euro võrra (valem: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200)).

2100-eurose kuupalga puhul puudub maksuvaba tulu üldse.

Maksuvaba tulu saab arvestada ainult üks tööandja töötaja avalduse alusel.

Mida arvatakse aasta tulu hulka?

Aasta tulu on: töötasu ja muu tasu; võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu; ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest; rendi- ja üüritulu; litsentsitasu, intress, dividend; maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu; välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata; Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud; ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra.

Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Näide. Töötaja, kes saab 2018. aastal brutotöötasu 1000 eurot kuus, saab tulu 12 000 eurot aastas ja tema maksuvaba tulu on 500 eurot kuus ehk 6000 eurot aastas. Samas töötaja, kes saab brutotöötasu 1000 eurot kuus ja vanaduspensioni 425 eurot kuus, saab tulu 17 100 eurot aastas (12 000 + 5100) ja tema maksuvaba tulu on 4500 eurot aastas.1


Maksuvaba tulu arvestamise avaldususe esitamisel on kolm võimalust

Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja (nt tööandja, Sotsiaalkindlustusamet). Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

1. Arvestaks maksuvaba tulu.

2. Ei arvestaks maksuvaba tulu.

3. Arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Maksuvaba tulu rakendamine kuu- ja aastapõhiselt

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt töötaja brutotöötasu või muu tasu suurusele.

Töötajal, kes töötab mitmes töökohas ja/või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või Sotsiaalkindlustusametis.

Samuti tuleb inimesel arvestada, et kui mitmest tuluallikast saadud tulu, nt töötasu, pension või muu tulu ületavad 1200 eurot kuus, siis ei anna igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus. Tegelik tulumaksukohustus selgub tuludeklaratsiooni tegemisel.

Näide. Inimene, kes saab kogu aasta jooksul brutotöötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi 3000 eurot, teenib aastatulu 29 400 eurot. Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta (6000 eurolt ehk 1200 eurot).2


Seetõttu on 14 400–25 200 euro vahemikku jääva aastatulu puhul oluline, et inimene mõtleb oma võimalikud igakuised tulud ja loodetavad tulud läbi ja teeb selle põhjal tööandjale avalduse paludes, kas arvestada maksuvaba tulu, mitte arvestada maksuvaba tulu või arvestada maksuvaba tulu teatud kindlas summas.

Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse.

Ilmselt hakkab oluliselt enam inimesi aasta tuludeklaratsiooni järgselt tulumaksu riigile tagasi maksma, maksimaalne juurdemaks saab olla 1200 eurot.

Näide. Töötaja töötasu on igal kuul 1200 eurot. Tööandja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Detsembris makstakse kuupalga ulatuses jõulupreemiat, seega detsembri väljamakse 2400 eurot. Detsembris maksuvaba tulu rakendada ei saa, kogu 2400 eurot maksustatakse tulumaksuga alates 1. eurost. Aasta kokkuvõttes on töötaja keskmise kuu sissetulek aga 1300 eurot ja ta peab riigile tagasi maksma 33 eurot.3


Näide. Töötaja töötasu on igal kuul 1200 eurot. Tööandja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Ootamatult saab ta päranduseks maja teises Eesti otsas mille kohe ka müüb. Müügitulu 20 000 eurot. Kuna tegemist ei ole alalise elukohaga ja päritud varal puudub saaja jaoks soetusmaksumus, on kogu saadud 20 000 eurot isiku maksustatav tulu. Aasta keskmine kuu sissetulek on (12*1200)+20000/12=2867 eurot ehk rohkem kui 2100 eurot. Riigile tagasimakse 1200 eurot + tulumaks vara võõrandamiselt 4000 eurot (kokku 5200€).4


Mida teha, et vältida tulumaksu tagasi maksmist?

Iga inimene peaks ise suutma välja arvutada oma järgneva perioodi tulud ja vastavalt sellele on tal kolm võimalust:

  1. Rakendada tööandja juures maksuvaba tulu (kui ühe väljamaksja juures tasu alla 2100€) ja vajadusel tasuda tulumaksu juurde järgmise aasta tuludeklaratsiooniga.

  2. Arvestada enam-vähem kui suur aasta maksuvaba summa võiks tulla, vastavalt sellele teha tööandjale avaldus maksuvabastuse rakendamiseks. Sellisel juhul on aasta deklaratsiooniga ümberarvestus minimaalne või pole ümberarvestust üldse.

  3. Mitte rakendada jooksvalt maksuvaba tulu ja saada endiselt tulumaksu tagastust aasta tuludeklaratsiooniga.

1 Maksu- ja Tolliamet

2 Maksu- ja Tolliamet

3 Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, http://www.kindsigo.ee/2017/02/27/maksuvaba-tulu-500-eurot-kuus-mida-valitsus-jatab-raakimata/

4 Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, http://www.kindsigo.ee/2017/02/27/maksuvaba-tulu-500-eurot-kuus-mida-valitsus-jatab-raakimata/


18.09.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

27

Sep

Muudatused töökeskkonna riskianalüüsi esitamisel

9

Sep

Müügi-ja turunduskoordinaator - see on sinu võimalus!

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services