Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

COVID-19 ja jõustunud maksumuudatused

21.04.2020 jõustusid maksustamist puudutavad sätted, mis võeti vastu koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukorra tagajärgede leevendamiseks. Tutvustame teile lühidalt peamisi vastuvõetud muudatusi. Juhul, kui teil on täiendavaid küsimusi, siis pöörduge allolevatel kontaktidel Leinonen´i poole.

Maksuintressid

 • 01.03.2020- eriolukorra lõpuni (21.04.2020 on eriolukorra lõpukuupäevaks 01.05.2020, aga see võib pikeneda) ei arvestata tekkinud maksuvõlalt maksuintessi. 
 1. Eriolukorra lõppemisest kuni 31.12.2021. a on maksuintress 0,03% päevas senise 0,06% asemel.
 •  01.05.2020-31.12.2021 võib maksuhaldur eriolukorra tõttu vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100%.
 •  Ajatamistaotluseid soovitab maksuhaldur esitama hakata alates 21.04.2020. a või pärast eriolukorra lõppemist.
 •  Leinonen’i meeskond aitab oma kliente nii lihtsustatud kui ka tavakorras ajatamistaotluse koostamisel ja esitamisel.

Sotsiaalmaksumeede

2020. aasta märtsis, aprillis ja mais esitatud TSD-l ei rakendu töölepinguliste töötajate teenitud palgatulule sotsiaalmaksu miinimumäär. See tähendab, et sel perioodil saab tasuda sotsiaalmaksu tegelikult makstud tasult, ilma et töötaja ravikindlustus katkeks. Muudatus kehtib ka palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel.

NB! Palgata puhkuse korral ei ole võimalik töötukassast taotleda töötasu hüvitist.

Nimetatud sotsiaalmaksumeede on mõeldud kõigile, st ei pea olema sattunud koroonaviirusest tingitud majanduslikesse raskustesse.

Samuti ei katke ravikindlustus juhatuse liikmetel ja võlaõigusliku lepingu alusel teenuse pakkujatel, kes olid märtsi seisuga ravikindlustatud, kuid perioodil märts kuni mai 2020 ei teeninud tasu üle 540 euro.

Kingitused ja annetused

12.03.2020-01.07.2020 jooksul on võimalik äriühingutel teha heategevuslikul eesmärgil tulumaksuvabalt kingitusi ja annetusi Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele või hoolekandeasutusele või Eestis asuva haigla pidajale. Kingituste/annetuste tegemist nimetatud asutustele TSD-l deklareerima ei pea.

Käibemaksu muudatused

Täiendati 9%lise käibemaksumäära kohaldamisala. 9%line käibemaksumäär kohaldub:

1) elektroonilisele raamatule ja õppekirjandusele (maksuvabaks jäävad käibemaksuseaduse
§16 lg 1 p 6 nimetatud õppevahendid);
2) elektrooniliselt kättesaadavale ajakirjandusväljaandele, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga väljaandele.


Käibemaksuvabastus

Laiendati käibemaksuvabastust meditsiinitarvikute impordile, kuid maksuvabastus laieneb üksnes teatud organisatsioonidele ning üksnes vahenditele, mis on mõeldud COVID-19 leviku ennetamiseks ning mõjude ja tagajärgedega võitlemiseks. Lisainformatsiooni saamiseks pöördu Leinonen’i maksunõustamise meeskonna poole.

0%line käibemaksumäär

Lisaks on teatud tingimuste täitmisel võimalik rakendada siseriiklikult 0%list käibemaksumäära teatud kaupadele, mida müüakse või annetatakse haiglatele, hoolekandeasutustele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele COVID-19 viirusega võitlemiseks. Täpsemate rakendamise tingimuste osas palun pöördu Leinonen’i maksunõustamise meeskonna poole.

Aktsiiside ajutine vähendamine

01.05.2020-30.04.2022 vähenevad järgmised aktsiisid:

 •  Diisel, sh eriotstarbeline diisel
 •  Kerge-, raske- ja põlevkivikütteõli
 •  Vedel-, maa- ja mootorimaagaas
 •  Elektrienergia.

Täpsemate määrade kohta vaata lisainfot:
https://www.emta.ee/et/ariklient/aktsiisid-vara-hasartmang/kutus-ja-elektrienergia/aktsiisimaarade-ajutine-vahendamine

II pensionisamba muudatused

 •  01.07.2020-31.08.2021 peatuvad automaatselt riigi poolt sotsiaalmaksu arvelt tehtavad sissemaksed (4%) teise sambasse, va isikutel, kes on sündinud 1960. aastal või varem.
 •  01.10.2020-31.10.2020 on võimalik esitada avaldus ja peatada enda II pensionisamba sissemakse perioodiks 01.12.2020-31.08.2021. Seega alates 01.10.2020 tuleb igalühel ise otsustada, kas jätkata omapoolset 2% maksmist või peatada maksed (ehk kas tööandja peab 2% II pensionisamba makseid kinni või mitte). Avaldust saab teha internetipangas, pangakontoris või Pensionikeskuse kodulehel. Avaldust saavad esitada ka 1942-1960 sündinud inimesed
 •  Kui maksete peatumise avaldust pole tehtud, siis II pensionisamba maksed jätkuvad automaatselt.. NB! Peatatud makseid enam ümberpöörata ei saa.
Raamatupidaja, pane tähele! Alates 01.11.2020 tuleb töötajate kogumispensioni 2%
makse kinnipidamist kontrollida pensionikeskuse leheküljelt (https://www.pensionikeskus.ee/).

 •  Alates 01.01.2023 hakkab riik makseid (4%) kompenseerima üksnes inimestele, kes jätkasid 2% sissemakseid perioodil 01.12.2020-31.08.2021. Kompenseerimine toimub automaatselt. 
Rohkem infot:
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/teise_samba_maksete_ajutine_peatamine.pdf

27.04.20


Author:

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

13

Jun

Personalitöötajad suvel ei puhka[1] - millise töökoormuse toovad...

19

May

OSAÜHINGU PÕHIKIRI – KAS VAJAKS KAASAJASTAMIST?

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services