Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

E-residentsuse kasutuselevõtt Eestis alates 01.12.2014

1. detsembril 2014 jõustunud Isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt võib isikule, kes ei ole Eesti kodanik ega Eesti välismaalasest elanik, anda digi-ID. Digitaalset isiku tõendamist vajavad välismaalased Eesti avalik-õiguslikus või eraõiguslikus e-asjaajamises. Seni oli see võimalik vaid Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elaval välismaalasel oma Eesti elukoha tõendamisel. Digi-ID ja sellele kantud sertifikaatide kehtivusaeg on kolm aastat. Varasemalt oli digi-ID kättesaadav residentidele ID-kaardiga paralleelseks kasutuseks lisakaardina.

E-residentsus on kasulik Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, välistöötajatele, ettevõtete juhtorganite liikmetele või Eesti ettevõtetes osalust omavatele inimestele elektrooniliseks isikutuvastuseks ja e-teenustele ligipääsuks. E-residendile digi-ID väljaandmise eesmärk on soodustada Eesti majanduskasvu, luues võimaluse kasutada Eesti e-teenuseid turvalisel moel. Seni on mitteresidendil mõnedele e-teenustele ligipääs võimalik olnud pankade pin-kalkulaatorite abil ja ilma digitaalallkirja andmise võimaluseta. Koheselt on seaduse jõustumisel e-residentidel võimalik inglise keeles kasutada digitaalallkirja DigiDoc tarkvara abil, Eesti äriregistrit ja eesti.ee riigiportaali asjaajamiseks. Muude keskkondade puhul toimub veel tõlkimine ja kohandamine.

E-residendi digi-ID võib välja anda isikule, kellel on seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi kasutada Eesti e-teenuseid. Digi-ID väljastamise otsustab Eesti Politsei- ja Piirivalveamet ning väljastamisest keeldumist ei pea põhjendama ning ei saa ka kohtus vaidlustada. Digi-ID väljaandmisel kontrollitakse e-residendi usaldusväärsust kõigist kättesaadavatest allikatest. Samuti tehakse järelkontrolli dokumendi kehtivusajal. E-residendi digi-ID kasutamise üle teostavad järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Kaitsepolitseiamet ning Eesti Maksu- ja Tolliamet.

E-residendi digi-ID-sid hakatakse välja andma kahes etapis – esmalt hakkab neid väljastama Politsei ja Piirvalveamet ning edaspidi kaalutakse teeninduskohtade laiendamist ka Eesti saatkondadesse. Digi-ID esmakordsel taotlemisel peab taotleja oma isiku tuvastamiseks käima Eesti Politsei ja Piirivalveameti teeninduspunktis kaks korda, esmalt taotluse esitamiseks ja hiljem dokumendi kättesaamiseks. Taotleja tuvastatakse tema kodakondsusjärgse riigi reisidokumendi alusel. Lisaks salvestatakse taotleja näobiomeetria ja sõrmejäljekujutised. Biomeetrilised andmed välistavad isikule mitme identiteedi loomise. E-residendi digi-ID väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot.

E-residendi digi-ID taotluse läbivaatamiseks kulub kümme tööpäeva. Taotluse menetlemise käigus väljastatakse taotlejale Eesti isikukood, kui Eesti isikukoodi varasemalt ei olnud. Kui taotleja vastab e-residentsuse saamiseks vajalikele tingimustele ja isik läbib taustakontrolli, väljastatakse digi-ID taotlejale teeninduspunktis koos selle kasutamiseks vajalike juhiste ja kaardilugejaga.

Registreeri end siin http://e-estonia.com/e-residents/apply/ eelinfo saamiseks. E-residentsuse taotlemiseks saab pöörduda Politse- ja Piirivalveameti teeninduspunktidesse. Lisainfo ja abi saamiseks pöördu Leinonen OÜ telefonil +372 6117 700 või kirjuta contact@leinonen.ee.


19.05.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Dec

Füüsilise isiku tulumaksuvaba tulu suuruse muutus alates 01.01.2023....

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services