Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

EU liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest

19.09.2013  jõustus EU liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsioon (nn Brüsseli konventsioon), mille kohaselt kaotatakse avalike dokumentide suhtes apostilli nõue. Avalik ehk ametlik dokument on ametiasutuse või ametiisiku väljaantud dokument.

Avalikud dokumendid ELi ettevõtjate (äriühingute ja muude ettevõtjate) ja ELi kodanike kohta on:

— dokumendid nende õigusliku seisundi ja esindamise kohta;

— perekonnaseisutõendid (nt sünni, surma, nime, abielu, registreeritud partnerluse ja lapsendamise kohta);

— elukohta, kodakondsust ja rahvust tõendavad dokumendid;

— kinnisvara puudutavad dokumendid;

— intellektuaalomandi õigusi puudutavad dokumendid;

— karistusregistrikande puudumist tõendavad dokumendid.

Apostille
’i konventsioon jõustus Eestis novembris 2011 ja sellel on üle 100 liikmesriigi. Konventsiooni kohaselt peab dokumendi autentsust kinnitama ja dokumenti saab teises liikmesriigis kasutada, kui väljastajariigi pädev asutus annab dokumendile vastava tunnistuse (apostilli). Eestis väljastavad apostille alates 2010. aastast notarid.
Oluline on ka teada, et apostilliga ei kinnitata dokumendi sisu ega seda, et dokument on antud kooskõlas õigusega. Apostill kinnitab vaid akti andja pädevust dokumenti välja anda ja allkirjastaja allkirja õigust.


09.12.13


Latest articles

18

Jan

Baltic tax rates from 1 January 2022

19

Dec

LÄHETATUD TÖÖTAJA JA TÖÖLÄHETUS – OLULISED TÄHELEPANEKUD TÖÖANDJA...

7

Nov

Uued piirangud Covid viiruse ohjeldamiseks

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services