Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Käibemaksugrupp annab suure eelise

Käibemaksuseaduse (KMS) § 26 lg 7 kohaselt ei loeta käibemaksugruppi kuuluvate isikute omavahelisi tehinguid käibeks. Kui näiteks ühte kontserni kuuluvad tootmise, jaekaubanduse ja transpordi ettevõtted, siis käibemaksugrupi puhul ei ole nende omavahelised tehingud käive. Käibemaksu kohustust ei teki, puudub vajadus käibemaksu maksta ja seda teiselt poolt riigilt tagasi küsida. Samas äriühingud tegutsevad ikkagi juriidiliselt edasi oma nime all. Tehingutes kolmandate isikutega kasutavad nad oma ärinime ja ühist käibemaksu numbrit.

Käibemaksuseaduse (KMS) alusel registreerib maksuhaldur maksukohustuslaste ühise taotluse alusel ühe maksukohustuslasena (käibemaksugrupina) kui nad on emaettevõtja ja tütarettevõtjad äriseadustiku tähenduses. Samuti registreeritakse majanduslikult ja organisatsiooniliselt seotud maksukohustuslased ühise taotluse alusel käibemaksugrupina, kui iga käibemaksugrupi koosseisus registreeritava äriühingu aktsiatest, osalusest või häältest kuulub samale isikule rohkem kui 50% või kui isikud on seotud frantsiisilepingu alusel. Varemalt oli KMS sõnastuses vähemalt 50%.

Käibemaksugrupile omistatakse ühine maksukohustuslasena registreerimise number, mida grupi liikmed kasutavad tehingutes grupiväliste isikutega. Samal ajal jätkavad grupi liikmed oma ärinime kasutamist. Grupi liikmete vahelisi tehinguid käibena ei käsitata. Maksuhalduriga suhtlemiseks valitakse esindusisik, kellel on käibedeklaratsiooni esitamise kohustus. Iga grupi liige ei esita maksuhaldurile eraldi käibedeklaratsiooni. Enammakstud käibemaks tagastatakse grupi esindusisikule. Iga maksukohustuslane saab kuuluda ainult ühte käibemaksugruppi.
12.04.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Dec

Füüsilise isiku tulumaksuvaba tulu suuruse muutus alates 01.01.2023....

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services