Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Kontrolli kas Sinu ettevõttel on audiitorkontrolli kohustus

Audit on igal juhul kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle:

  • raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:
- müügitulu või tulu 4 000 000 eurot,
- varad bilansipäeva seisuga kokku 2 000 000 eurot,
- keskmine töötajate arv 60 inimest;

  • kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:
- müügitulu või tulu 12 000 000 eurot,
- varad bilansipäeva seisuga kokku 6 000 000 eurot,
- keskmine töötajate arv 180 inimest.

Kui auditi kohustuse piirmäärad on täitmata, siis rakendub kas ülevaatuse kohustus või puudub kohustus aastaaruannet kontrollida.

Ülevaatus on igal juhul kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle:

  • raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:
- müügitulu või tulu 1 600 000 eurot,
- varad bilansipäeva seisuga kokku 800 000 eurot,
- keskmine töötajate arv 24 inimest;

  • kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:
- müügitulu või tulu 4 800 000 eurot,
- varad bilansipäeva seisuga kokku 2 400 000 eurot,
- keskmine töötajate arv 72 inimest.

Lisaks on audit kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigi raamatupidamiskohustlasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sihtasutusele ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale. Jälgige nõuded MTÜdele.

Samuti võib ülevaatust läbi viia konsolideerimise eesmärgil koostatud finantsinformatsiooni kohta, juhul kui sellist informatsiooni esitavad grupi raamatupidamisele välismaal asuvad tütarettevõtted, mille kohalik raamatupidamist ava erineb emaettevõtte omast (RTJ, IFRS) ning grupi audiitor leiab, et konsolideerimise komponendi kohta võib läbi viia ülevaatuse.

Varasemate piirmääradega saad tutvuda siin.


18.05.17


Latest articles

20

Dec

2020 Vision: Three Factors to Consider When Expanding...

5

Feb

Selleks aastaks valmis? Lühiülevaade 2020. aastal jõustunud maksumuudatustest...

13

Dec

Nõudmiseni varu 2020: vähem kohustusi ettevõtjale, rohkem ülesandeid...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services