Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Kontsernisisesed laenud võivad kaasa tuua maksukohustuse

Kontsernisiseste laenude puhul on jätkuvalt tähtis, et laen antaks intressiga, mis vastab turutingimustele. Madalama intressiga (siirdehindade järgimata jätmine) laenu andmine võib kaasa tuua laenu andmisest saamata jäänud intressi tulumaksuga maksustamise.

Juhul kui laen antakse tütarettevõttelt välisriigi emaettevõttele, võib tulumaksuga maksustamise risk tekkiga kogu laenusumma ulatuses. Kogu laenu tulumaksuga maksustamine 2018. aastal jõustuva TuMS § 502 alusel on õigustatud eelkõige siis, kui tehingu asjaoludest nähtub, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega.

Varjatud kasumieraldisele võib viidata laenu andmine ebamõistlikult pikaks ajaks, ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine. Lisaks võib tekitada kahtlusi laenuraha ebaratsionaalne kasutamine. Laenu tagasimakse motiveerimiseks on uues redaktsioonis säte, mille kohaselt võib maksuhaldur nõuda laenu, mille tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamist.

Ühtlasi pannakse maksumaksjale TuMS §-ga 565 seotud isikutele antud laenude deklareerimise kohustus kord kvartalis, mida peavad tegema kõik äriühingud, kes on andnud seotud isikutele laene.

Tõendamise ja deklareerimise kohustus rakendub alates 2017. juulist antud laenu suhtes, samuti sellise laenu suhtes, mille puhul on pärast seda kuupäeva laenusummat suurendatud, tagasimakse tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud.

Esimene võimalus antud laene deklareerida on 2018. aasta 10. veebruaril.


31.08.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

9

Sep

Müügi-ja turunduskoordinaator - see on sinu võimalus!

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services