Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Maksumäärad Eestis 2019

TULUMAKS

Ettevõtte tulumaks

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksumäär

N/A

Puudub ettevõtte tulumaks, jaotamata kasum on tulumaksust vabastatud.

 

 

 

20% ehk 20/80 netosummast

Kasum kuulub maksustamisele kasumi jaotamisel, nt dividendide jaotamisel. Lisaks tuleb tulumaksuga maksustada erisoodustused, vastuvõtukulud, kingitused, annetused, ettevõtlusega mitteseotud kulud, siirdehind.

Lisaks sellele on maksustatud tulumaksuga ettevõtte kapitali vähendamine, aktsiate või osade tagasiostmine ja likvideerimisjaotise väljamaksmine osas, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid

14% ehk 14/86 netosummast

Regulaarselt väljamakstavatele dividendidele rakendub soodusmäär 14/86. NB! Kui väljamakse saaja on eraisik, siis rakendub dividendidelt 7%line kinnipeetav tulumaks.

Mitteresidendist osaniku korral võib kinnipeetav tulumaks olla 5% või 0% (sõltub maksulepingust).

Maksustamise periood

Kalendrikuu. Tulumaks tuleb deklareerida ja tasuda väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Füüsilise isiku tulumaks

Maksumäär

20%

Maksustamise periood

Kalendriaasta. Füüsiline isik esitab tuludeklaratsiooni maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

PALGAMAKSUD

Tulumaks

20%     tööandja poolt kinnipeetav tulumaks

Tulumaksuvaba miinimum

Aastane maksuvaba tulu kuni 6000 eurot (500 eurot kuus). Kui isiku aastatulu on kuni 14 400 eurot, saab maksuvabastust kasutada täies ulatuses. Kui aastatulu jääb vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot, väheneb mahaarvatav maksuvaba tulu vastavalt järgmisele valemile: 6000 – 6000/ 10 800 * (tulu summa – 14 400).

Sotsiaalkindlustus-

maksed

Tööandja kohustus brutopalgalt maksta

Töötaja palgast kinnipeetav

33%    sotsiaalmaks

0,8%   töötuskindlustusmakse

1,6%    töötuskindlustusmakse

2%       kogumispension (kui isik on liitunud II pensionisambaga või töötaja sündinud alates 1983. aastast) 

KÄIBEMAKS

Maksumäär

20% Standardmäär

9%

0%

Maksustamise periood

Kalendrikuu. Käibedeklaratsioon esitatakse maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.


22.10.19


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services