Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Millega tasub arvestada kauba hoiustamisel teises EL riigis

Kaubamüügiga tegelevale ettevõttele annab kauba paigutamine kliendi lähedusesse, sh teise liikmesriigi lattu eelise, mis lihtsustab koostööd ja tagab kaupade sujuvama liikumise.

Selle aasta käibemaksuseaduse muudatuse valguses, mis puudutas nõudmiseni varu mõiste lisandumist Eesti käibemaksukäsitlusesse, näeme vajadust teha lühiülevaate hoiustamise tüüpidest, mis on olulised käibemaksuarvestuse ja käibemaksukohustuse tekkimise seisukohalt. Euroopa Liidu sisese kaubaliikumisega seoses eristatakse käibemaksuarvestuses tavaliselt 2 laoliiki: konsignatsiooniladu ja ladu, milles tekitakse nõudmiseni kaubavaru (ehk nn call-off stock)

Laoliigi hindamisel võetakse arvesse kelle valdusesse jääb laos hoiustatud kaup, kes omab otsest kontrolli laovarude üle kuni hetkeni, millal kaupa tarnitakse tarbijale. Konsignatsiooni ehk komisjoni ladu – on ladu, milles kauba müüja hoiustab endale kuuluvat ja enda kontrolli all oleva kaupa, mida tarnib hiljem tarbijale. Reeglina tarnitakse kaupa tarbijale enda nimel ja arvel ning tarbija ei ole kauba lattu saabumise hetkel kindlaks määratud. Selle laoliigi maksualane eripära seisneb müüja käibemaksukohustuse tekkimises riigis, kus ladu asub.

Kauba saatmine call-off lattu on oma olemuselt kauba lähetamine kindlaks määratud kliendile, kes võtab selle kauba kontrolli üle, kuid samas kaubavaldus jääb müüjale ning läheb kliendile üle alles sel hetkel, millal klient otsustab kaupa laost enda kasutusesse võtta (kasvõi edasimüügi eesmärgil). Seaduses sätestatud tingimuste täitmise korral ei tekita kauba lähetamine teises liikmesriigis asuvasse call-off lattu müüjale käibemaksukohustust selles riigis. Rohkem infot leiate siit https://leinonen.eu/ee-et/uudised/noudmiseni-varu-2020-vahem-kohustusi-ettevotjale-rohkem-ulesandeid-tema-raamatupidajale.

Täiendavate küsimuste korral julgustame võtta ühendust Leinonen maksutiimiga.

Kasulikud lingid
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/kaibemaksuseaduse-muudatused-alates-01012020
https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/vd/noudmiseni_varu_aruannetel_vd_ja_vdp.pdf

13.04.20


Author:

linkedin icon image logo

Jelena Dudko

Tax Advisor

+372 6117 700

Email: jelena.dudko(at)leinonen.ee

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

15

Aug

MIKS RAAMATUPIDAJA SEDA KÜSIB - RAAMATUPIDAJAD JA RAHAPESU...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services