Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Mõned uued võimalused ja kohustused ettevõtjale aastal 2020

Iga uus kalendriaasta toob tihti inimestele ja ettevõtetele kaasa muudatusi nende tegemisi reguleerivates seadustes. Nii on see ka aastal 2020. Käesoleva artikliga toome teieni mõned ettevõtjaid mõjutavad seadusemuudatused, mis on jõustunud või on jõustumas 2020. aasta esimesel poolel. Allpool tutvustatud seadusemuudatused on artiklisse valitud ettevõtete halduskoormust ja hetkel aktuaalset rahapesu tõkestamise teemat silmas pidades.


Arvestades tänapäeva rahvusvahelisust äritegevuses ning Eesti kui e-riigi kuvandit, on Eesti seadusandja loonud võimaluse alates 01.02.2020. a. teha välismaal mõningaid notariaalset vormi nõudvaid tehinguid, mis varasemalt nõudsid kohalolu Eesti notari juures. Kaugtõestamist on võimalik läbi viia videosilla abil Eesti Vabariigi välisesindustes ning kaugtõestamine eeldab kehtiva Eesti ID-kaardi või e-residendi digi-ID olemasolu. Kaugtõestamise abil saab nüüdsest välismaal teha selliseid notariaalset vormi nõudvaid tehinguid nagu näiteks osaühingu osa võõrandamine, volikirjade tõestamine ning pantimise kohustus- ja käsutustehingud. Kaugtõestamine ei ole siiski kohustuslik, vaid lisavõimalus välismaal elavatele eestlastele ja e-residentidele, hoidmaks ära transpordikulusid, mis kaasnevad Eestisse notari juurde sõitmisega.

Lisaks jõustus 01.01.2020. a. nõue, mille kohaselt aktsepteerib äriregister vaid selliseid võõrkeelseid dokumente, mille eestikeelne tõlge on vandetõlgi tehtud, ehk siis vandetõlgi teenus on edaspidi kohustuslik. Arvestades et varasemalt võis äriregistrile esitada ka notari kinnitatud tõlkega võõrkeelseid dokumente, muutus ettevõtjate valikuvõimalus tõlketeenuse osas mõnevõrra väiksemaks.

Kui eelnimetatud seadusemuudatused on ettevõtete jaoks pigem administratiivse iseloomuga, siis järgnev muudatus mõjutab otseselt ettevõtte võimalikku äritegevust. Nimelt on Eesti seadusandja pidanud vajalikuks karmistada Eesti turul tegutseda soovivate virtuaalvääringutega tegelevatele ettevõtetele virtuaalvääringu teenuse pakkuja ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja tegevuslubade tingimusi. Karmistamise põhjuseks on rahapesu ja terrorismi tõkestamise tugevdamine ja asjaolu, et virtuaalvääringute teenusepakkujate tegevusvaldkond on kõrge riskiga valdkond. 10.03.2020. a. jõustuva seadusemuudatusega lisanduvatest nõuetest tegevusloa taotlejale saab esile tuua juhatuse liikme laitmatu maine nõude ning nõude, et ettevõtte registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht peavad asuma Eestis. Olukorras, kus tegemist on aga välisriigi ettevõttega, peab see ettevõte tegevusloa taotlemiseks asutama Eestis filiaali. Samuti tõuseb alates 10.03.2020. a. märkimisväärselt tegevusloa taotlemise riigilõiv ja senise 345 euro asemel peab virtuaalvääringu teenuse tegevusloa taotleja riigile tasuma 3300 eurot.

Seega toob aasta 2020 kaasa paljusid ettevõtjaid mõjutavaid seadusemuudatusi. Leinoneni õigusnõustajad abistavad ettevõtjaid hea meelega igapäevastes õigusküsimustes, lastes ettevõttel keskenduda äritegevusega seonduvale.18.02.20


Author:

linkedin icon image logo

Helen Kaur

Legal Advisor

Email: helen.kaur(at)leinonen.ee

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

15

Aug

MIKS RAAMATUPIDAJA SEDA KÜSIB - RAAMATUPIDAJAD JA RAHAPESU...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services