Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Muudatused seoses SEPA maksetega

1) Rahvusvahelise kontonumbri IBAN kasutuselevõtmine 

Alates 1.02.2014 peavad ettevõtjad arvete väljastamisel ja maksete tegemisel (ka siseriiklike maksete) kasutama ainult rahvusvahelist kontonumbrit IBAN (International Bank Account Number). Pangakonto number jääb samaks, kuid selle ette lisandub kahetäheline riigikood (Eestis EE), kahekohaline kontrollnumber ja kahekohaline pangakood. Eesti IBAN on 20-kohaline, IBANi maksimaalne pikkus on 34 kohta.

2) Äri- ja raamatupidamistarkvara uuendamine

 • Alates 1.02.2014 soovitatakse kõigil ettevõtjatel, kes saadavad failivahetusega panka suurema koguse makseid, kasutusele võtta uus sõnumivormingu formaat ISO 20022 XML.
  Uue formaadi kasutuselevõtmiseks on tarvis uuendada oma äri- ja raamatupidamistarkvara.

 • Alates 1.02.2015 muutub formaadi ISO 20022 XML kasutamine kohustuslikuks ja muus formaadis ei ole enam võimalik makseid panka edastada.

 • Üleminekuperioodil võivad pangad ettevõtjatele võimaldada formaadi teisendusteenust, mille kohta saab lisainfot küsida oma pangast.

  Kui olete oma raamatupidamis- ja töötasuarveldused meie hoolde usaldanud, siis tarkvara uuendamise küsimusega tegeleb Leinonen OÜ koostöös oma partneritega ja teil ei ole vaja muretseda.

  3) Otsekorraldus ja  e-arve

  Alates 1.02.2014 tohivad pangad oma klientidele pakkuda ainult SEPA tingimustele vastavat teenust. Eestis lõpetavad pangad hiljemalt 31.01.2014 riigisisese otsekorraldusteenuse pakkumise ja asendavad selle e-arvel põhineva teenusega. Täiendavat teavet e-arvete kohta leiate Eesti Pangaliidu veebilehelt http://www.pangaliit.ee

  4)  Muutuvad pankadevaheliste maksete sagedus ja kellaajad

   Ühtlasi juhime tähelepanu, et  muutuvad pankadevaheliste maksete sagedus ja kellaajad. Sõltuvalt pangast on päeva hilisem ülekanne 15.00–16.30 vahel. Seda tuleb edaspidi arvestada ennekõike palkade ülekandmisel, laenumaksete sooritamisel ja ettemaksuarvete tasumisel.


06.12.13


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services