Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Nõudmiseni varu 2020: vähem kohustusi ettevõtjale, rohkem ülesandeid tema raamatupidajale?


Üks tuleva aasta käibemaksuseaduse muudatus on seotud kauba müügiga konkreetsele ostjale liikmesriigis asuvast laost. Kui enne uut aastat (2020) kaasnes teises liikmesriigis asuvast laost kauba müümisel selles liikmesriigis käibemaksukohustuse tekkimise risk ja sellest tulenev täiendav administratiivkoormus, siis nüüd muutub see olukord direktiivi toel murevabamaks. Samas eeldab see lihtsus tihedamat koostööd raamatupidajaga.


Uuest aastast saab lähetada kaupa teise liikmesriigi lattu teadaolevale ostjale nii, et see ei tekita  müüjale maksukohustust selles riigis teatud tingimuste täitmisel:

  • müüjal ei ole liikmesriigis püsivat tegevuskohta või -asukohta;
  • ostja on käibemaksukohustuslane;
  • kauba väljastamise hetk liikmesriigis asuvast laost ei ole täpselt paika pandud;
  • kaubad viiakse laost välja 12 kuu jooksul.

Muudatusega kaasnevad praktilised tähelepanekud äriühingule:

  • käibemaksukohustuslaseksregistreerimise kohustuse tekkimise risk madal või puudub;
  • vähem aruandlust teistes liikmesriikides.

Raamatupidaja peab uute muudatustega seoses olema kursis:

  • kauba liikumisega seotud protsessidega;
  • uue nõudmiseni varu käibe tekkimise aja reeglitega;
  • VD aruandes planeeritavate muudatustega, mille kohaselt tuleb kajastada VD aruandes kauba       lähetamist ja igat muutust, mis lähetatud kaubaga vahepeal toimub;
  • detailse raamatupidamisarvestusega, mis puudutab nõudmiseni varuna käsitatavat kaupa. 

Lihtsustatud korra rakendamisel on olulise tähendusega just tehingute täpne kajastamine, seega korrektne informatsioon peab jõudma raamatupidajani õigeaegselt ja koostöö kliendiga peab olema sujuv.


Leinonen’i raamatupidajad toetavad heameelega Teie äriühingu tegevust liikmesriikides ja Leinonen’i maksunõustajad meeleldi vastavad antud teemaga- ja ka teistele maksustamisega seotud küsimustele.


13.12.19


Author:

linkedin icon image logo

Jelena Dudko

Tax Advisor

+372 6117 700

Email: jelena.dudko(at)leinonen.ee

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

27

Sep

Muudatused töökeskkonna riskianalüüsi esitamisel

9

Sep

Müügi-ja turunduskoordinaator - see on sinu võimalus!

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services