Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Püsiva tegevuskoha majandusaasta aruande esitamine Maksu-ja Tolliametile

Tulumaksuseaduse § 55 lõike 2 kohaselt on mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, kohustatud kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõpust, esitama Maksu- ja Tolliametile püsiva tegevuskoha majandusaasta aruande allkirjastatud eksemplari. Maksukorralduse seaduse § 57 lg 3 kohaselt tuleb raamatupidamis- ja maksuarvestust korraldada nii, et mõistliku aja jooksul on võimalik saada ülevaade tehingute toimumisest ning maksustamise seisukohast tähendust omavatest asjaoludest.

Kuigi püsiva tegevuskoha raamatupidamisreegleid pole eraldi sätestatud, peab mitteresident püsiva tegevuskoha maksuarvestust pidama viisil, mis võimaldab mõistliku aja jooksul saada ülevaate Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu tehtud kuludest, saadud tuludest, varadest ning kohustustest. Tavapäraselt on aruanne sisaldanud tegevusaruannet, bilanssi ja kasumiaruannet. Aruande auditeerimist ei ole ette nähtud.


28.08.14


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKS RAAMATUPIDAJA SEDA KÜSIB - RAAMATUPIDAJAD JA RAHAPESU...

13

Jun

Personalitöötajad suvel ei puhka[1] - millise töökoormuse toovad...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services