Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED MUUDATUSED EESTI FILIAALIDELE


31.12.2021.a. jõustusid äriseadustikus (ÄS) ja raamatupidamise seaduses (RPS) sätted, millega mõnevõrra muudeti välismaa äriühingu filiaalide raamatupidamisega ja majandusaasta aruande esitamisega seonduvat. Muudatused on jõustunud selliselt, et need kohalduvad muudatustele järgnevale majandusaastale; s.o. majandusaastale, mis algab alates 01.01.2022 või hiljem. Seega muutuvad need sätted asjakohaseks valdavalt tuleval aastal, kui algab käimasoleva majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg.

Äriregistrile esitatava majandusaasta aruande osas on tehtud järgnevaid olulisi muudatusi:

1) välismaa äriühingu majandusaasta aruande võib esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles (varasemalt pidi esitatav aruanne olema eesti keeles);

2) olukorras, kus välismaa äriühing ei ole kohustatud enda majandusaasta aruannet koostama ega avalikustama, tuleb koostada ja esitada majandusaasta aruanne filiaali enda kohta. Nimetatud filiaali  majandusaasta aruanne koostatakse vastavalt RPS muudatusele sarnaselt Eesti äriühingu majandusaasta aruandele;

3) filiaali enda aruande allkirjastab ja esitab filiaali juhataja;

4) välismaa äriühingu majandusaasta aruannet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingu filiaal, kui selle välismaa äriühingu majandusaasta aruanne on Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu kättesaadav.

Eeltoodust tulenevalt on mitmeid uuendusi, mida tasub aegsasti silmas pidada, kui filiaali majandusaastat lõpetama hakatakse. Samuti tasub märkida, et antud seadusemuudatused kehtivad üksnes äriregistrile esitatava aruande kohta ning ei ole seotud filiaali aruandlusega Eesti Maksu- ja Tolliametile, mida reguleerivad maksuseadused.

 19.09.22


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

15

Aug

MIKS RAAMATUPIDAJA SEDA KÜSIB - RAAMATUPIDAJAD JA RAHAPESU...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services