Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang

Piirang tähendab eelkõige seda, et ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutamislepingu alusel (sh rentimisel, liisimisel) kasutamisel saab sisendkäibemaksu maha arvata mitte rohkem kui 50 protsenti. Samuti rakendub antud piirang sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuse saamisel  (mootorikütus, remont, hooldus jms).

Sõiduauto käibemaksuseaduse tähenduses on M1-kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta.

Jäävad alles mõned erandjuhud, millal saab sisendkäibemaksust mahaarvata 100%:

  1. Sõiduauto soetatakse müügiks tingimusel, et maksukohustuslane tegeleb sõiduautode müügiga ning maksukohustuslane ei võta müügiks soetatud sõiduautosid muul otstarbel kasutusele.
  2. Sõiduauto soetatakse kasutuslepingu alusel kasutusse andmiseks tingimusel, et maksukohustuslane tegeleb sõiduautode kasutusse andmisega ning maksukohustuslane ei võta kasutusele andmiseks soetatud sõiduautosid muul otstarbel kasutusele.
  3. Sõiduautot kasutatakse peamiselt taksoveoks tingimusel, et maksukohustuslasel on taksoveoluba ja sõidukikaart.
  4. Sõiduautot kasutatakse peamiselt õppesõiduks tingimusel, et maksukohustuslasel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba või maksukohustuslane osutab mootorsõidukijuhi õpetajana teenust isikule, kellel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba.
  5. Ainult ettevõtluse tarbeks kasutamisega – sõiduautot kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse tarbeks.


Viis erandit ja kaheaastane kasutamiskohustus

Sõiduautoga seotud sisendkäibemaksu on õigus 100% maha arvata üksnes juhul, kui sõiduautot kasutatakse viies erandis toodud tingimustele vastavalt kahe aasta jooksul. Juhul kui sõiduauto kasutusotstarve muutub kahe aasta jooksul (kaheaastast perioodi ei arvestata müügiks soetatud sõiduautode puhul) selliselt, et see ei vasta enam erandites toodud tingimustele, tuleb maksukohustuslasel mahaarvatud sisendkäibemaksu 50% ulatuses riigile n-ö tagasi maksta. Sellisel juhul lisandub tagasimakstavale sisendkäibemaksu summale ka intress, mida arvestatakse alates sisendkäibemaksu mahaarvamisest kuni selle tagasimaksmiseni riigieelarvesse.

Ühtlasi kaob käibemaksuseadusest ka sõiduauto omatarbe mõiste.


19.11.14


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

13

Jun

Personalitöötajad suvel ei puhka[1] - millise töökoormuse toovad...

19

May

OSAÜHINGU PÕHIKIRI – KAS VAJAKS KAASAJASTAMIST?

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services