Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Tööandjaid puudutavad peamised muudatused aastal 2021

2021. aastal on jõustunud või jõustuvad aasta esimeses pooles tööandjatele olulised seadusemuudatused. Selles kokkuvõttes oleme välja toonud peamised tööõigusalased muudatused.

Esimene oluline muudatus puudutab töökeskkonda ning täpsemalt riskianalüüsi. Iga tööandja peab enda ettevõttes koostama riskianalüüsi lähtuvalt töökeskkonna ohuteguritest ning seadus näeb ette kohustust riskianalüüsi uuendada siis, kui töökeskkond on oluliselt muutunud ja kui ilmuvad uued olulised ohutegurid. Alates 2020.a kevadest on paljud tööandjad leppinud enda töötajatega kokku kodukontoris töötamise, seega on töökeskkond nende töötajate jaoks oluliselt muutunud. Lisaks on sellise töökeskkonna muutumisega lisandunud psühhosotsiaalne ohutegur, mis tähendab, et kodus töötamine võib mõjutada halvasti ka töötajate vaimsele tervisele. Seega tööandjal, kes on eelmisel või sellel aastal hakkanud kasutama kaugtöö tegemise vormis töötamist, lasub kohustus oma riskianalüüsi uuendada. Riskianalüüsi uuendamise kohustus ärgitab tööandjaid hindama kaugtöö ohutegureid ning seeläbi muutma töötajate töökeskkonda turvalisemaks. Kõik tööandjad, kellel on kohustus koostada ettevõttes riskianalüüs, peavad esitama riskianalüüsi Tööinspektsioonile, kas läbi uue Tööinspektsioni infosüsteem „TEIS“  või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 01.09.2021.


Töötervishoiu ja tööohutuse seadus laieneb muudatuste kohaselt teatud määral ka teenuse osutajatele, näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavatele isikutele, näiteks remondimehele või koristajale. Nimetatud seadusemuudatus on tingitud vajadusest tagada ohutu töökeskkond mh ka teenuseosutajatele, kes osutavad teenust ettevõtte töökeskkonnas. Olukorras, kus ettevõttes osutavad teenust sellised isikud, siis on teenuse osutajal kohustus teavitada ettevõtet oma tegevusega seotud ohtudest ja ettevõttel on kohustus teavitada teenuse osutajaid ettevõtte keskkonnas esinevatest ohtudest ning tutvustada neile nt tuleohtusnõudeid ja esmaabi korraldust. Samuti on ettevõttel kohustus uurida tööõnnetusi, mis on seotud teenuse osutajatega.


Tööandja vastutuse määr töölepingu seaduse rikkumise eest on suurenenud. Trahvimäärad on alates 2021.a alguses võrreldes varasema ajaga mitmekordistunud, st kui varem oli  tööandjale võimalik määrata maksimaalmääras trahvi kuni 1 300 eurot, siis alates 2021.a saab tööandjale määrata rahatrahvi kuni 32 000 eurot.

Alates 2021.a algusest on uus võimalus töövaidluse pooltele videosilla vahendusel töövaidluskomisjoni istungil osalemine.

Iga aasta toob endaga kaasa tööandjaid mõjutavaid seadusemuudatusi. Leinoneni õigusnõustajad on alati valmis abistama ettevõtteid erinevates õigusküsimustes, lastes ettevõttel keskenduda enda peamise äritegevusega seonduvale.14.05.21


Author:

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKS RAAMATUPIDAJA SEDA KÜSIB - RAAMATUPIDAJAD JA RAHAPESU...

13

Jun

Personalitöötajad suvel ei puhka[1] - millise töökoormuse toovad...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services