Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Töötajate majutuskulude katmine ei ole tulevikus enam erisoodustus

Muudatuse kohaselt plaanitakse tulumaksuseadust täiendada osas, mida ei loeta edaspidi erisoodustuseks. Üks osa muudatustest puudutab töötaja majutuskulude katmist ja teine osa tema trasporti kodunt tööle ja tagasi.


Erisoodustuseks ei loeta edaspidi tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja majutamiseks, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  1. töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara ning need tingimused on täidetud kogu majutamise perioodil;
  2. kulutused majutatava töötaja kohta on kuni 200 eurot kalendrikuus majutamise korral Tallinnas või Tartus ja kuni 100 eurot muudel juhtudel.

Piirmäär on seotud ühe isikuga ja neid saab summeerida. Näiteks võib tööandja maksuvabalt majutada nt neli töötajat Tallinnas neljatoalisse korterisse, mille kulu on 800 eurot kuus.

Töötaja ei tohi maksusoodustuse kasutamiseks omada eluasemena kasutatavat kinnisvara 50 km töökohast. Antud tingimus on rangem kui vaid elukoha puudumine töökoha lähedal. Eluaseme all on peetud silmas koduna kasutatavat kinnisvara (korterit või elamut).

Kui seaduse muudatus Riigikogus vastu võetakse, siis saab tööandja edaspidi ilma maksukohustuseta töötajate majutuskulusid hüvitada lubatud piirmäärade ulatuses.


21.06.17


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

6

Oct

Otsus oktoobris- kas peatada II pensionisamba sissemaksed või...

11

Aug

MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE - VAJALIKKUS JA NÕUDED

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services