Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Töötasu hüvitis - taotlemine alates 1.04.2021

Eesti Vabariigi valitsus kehtestas alates 11.03.2021.a üleriigiliselt ranged piirangud COVID-19 pandeemia tõkestamiseks ja Eesti tervishoiusüsteemi toimimise tagamiseks. Piirangute tõttu on paljude ettevõtete majandustegevus ulatuslikult häiritud.

 

Selleks, et paljude tööandjate majandusraskustesse sattumist leevendada ning tagada töötajate jätkuv tööhõive ning töötasude maksmine, on vastu võetud muudatus Vabariigi Valitsuse 19.11.2020.a määruses nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021-2023“. Nimetatud määruse muudatused jõustusid alates 22.03.2021.a.

 

Tööandjal on õigus taotleda Töötukassast töötasu hüvitist, kui on täidetud järgmised tingimused:

  •  tööandja käive või selle puudumisel tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrreldes: perioodi 2019. aasta detsembri kuni 2020. aasta veebruarikuu keskmise käibe või tuluga või perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsembrikuu keskmise käibe või tuluga;
  •  tööandja on kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, rakendanud töötajale töölepingu seaduse § 35 (maksab töötajale keskmist töötasu), mille tulemusena töötaja tööaeg on vähenenud, või ta on vähendanud töölepingu seaduse § 37 alusel töötasu; tööandja suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  •  taotlemise hetke seisuga puuduvad tööandjal riiklike maksude maksuvõlad või need on ajatatud.

 

Töötukassa maksab töötajale töötasu hüvitist ühe kalendrikuu eest kuni 60% töötaja ühe kuu keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto) ühe kalendrikuu kohta. Tööandja maksab töötajale vähemalt 200 eurot (bruto). Täistööajaga töötamise puhul peavad töötasu hüvitis ja tööandja omaosalus tagama töötajale vähemalt töötasu alammäära.

 

Töötasu hüvitist on töötajal õigus saada kuni kahe kalendrikuu eest alates 1.03.2021. a kuni 30.04.2021.a.

 

Töötasu hüvitist saab taotleda sellise töötaja eest, kelle tööle asumise kuupäev on hiljemalt 01.01.2021.a. ja kelle kohta on hiljemalt samal kuupäeval tehtud töötamise registrisse töötamise alustamise kanne.

Töötasu hüvitise avalduste esitamise võimalus on avatud tööandjale e-töötukassas alates aprillist 2021.

 

Leinonen õigusnõustajad ja raamatupidajad aitavad kliente igakülgselt töötasu hüvitise taotlemisel, seda nii tööõiguslike küsimuste lahendamisel, kui ka töötasu hüvitise taotlemisel.


Leia meie kontaktid SIIT.

 

Helen Kaur, õigusnõustaja, helen.kaur@leinonen.ee  01.04.21


Author:

linkedin icon image logo

Helen Kaur

Legal Advisor

Email: helen.kaur(at)leinonen.ee

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Dec

Füüsilise isiku tulumaksuvaba tulu suuruse muutus alates 01.01.2023....

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services