Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Unustasid deklareerida omakapitali sissemakse?

12.05.2020 jõustus kaua oodatud riigikohtulahend (3-18-989), mis puudutab omakapitali deklareerimist. Lisaks pidas riigikohus vajalikuks selgitada, kas deklareerimata omakapitali sissemakseid saab tulevikus maksuvähendusena arvesse võtta.

 

Alates 2015. aastast tuleb deklaratsioonil, TSD lisa 7, lisaks maksustavatele väljamaksetele (nt dividendid) deklareerida ka õiguseid, mis vähendavad tulevikus tekkivat maksukohustust. Ehk deklareerida tuleb nt omakapitali sissemaksed, välisriigist saadud dividendid. Lisaks sätestati üleminekusäte mineviku õiguste osas- kõik omakapitali sissemaksed, mis olid tehtud enne 2015.a, tuli ära deklareerida 2015.a jaanuarikuu TSD lisa 7, mille esitamise tähtaeg oli 10.02.2015. Selle deklaratsiooni aegumise kuupäev oli 10.02.2018. Maksuhaldur oli arvamusel, mida sätestas ka vastav seaduse eelnõue, et kui omakapitali sissemaksed on õigeaegselt deklareerimata, siis tulevikus ei saa neid deklareerida, seega ka tulumaksukohustuse vähendamisel arvesse võtta.

 

Riigikohus ei toetanud maksuhalduri ega seadusandja seisukohta. Kohus kinnitab, et kui teil on ununenud omakapitali sissemakse õigeaegselt deklareerida ning selle deklareerimise tähtaeg on möödas (3.a ), siis täna aegunud omakapitali sissemakset enam deklareerida ei saa. Kuid kohus on kõnealuses lahendis selgitanud, et omakapitali deklareerimiskohustuse rikkumine ei saa automaatselt kaasa tuua tulumaksu tasumise kohustuse omakapitalist tehtavalt väljamakselt. Kohus selgitas, et deklareerimiskohustuse rikkumine paneb maksukohustuslasele kontrollimenetluses kõrgema tõendamiskoormuse ja annab maksuhaldurile pikema tähtaja maksukohustuse määramiseks.

 

Seega, kui omakapitali sissemakse on õigeaegselt jäänud deklareerimata, siis soovitame kokku koguda kõik tõendid sissemakse tegemise kohta ning säilitada neid. Kui tuleviks peaks äriühingust toimuma omakapitali väljamakse (nt likvideerimisjaotise maksmine), siis kogutud tõendid on tõestus omakapitali sissemaksest, mille arvelt saab vähendada tekkivat tulumaksukohustus. Kuna kohtupraktika sel teemal on nii värske, siis täna puudub praktika, milline saab olema tulumaksukohustuse vähendamise ja sissemaksete tõendamise protsess. Kui palju tuleb tõendeid esitada ning milliseid tõendeid hindab maksuhaldur piisavateks. Enne tõendite esitamist tuleks äriühingul eelnevalt hinnata, kas tõendid on piisavalt veenvad ja ühiselt mõistetavad.

 

Juhul, kui teil on täiendavaid küsimusi või soovite abi, siis pöörduge Leinonen ́i poole

21.05.20


Author:

Latest articles

18

Jan

Baltic tax rates from 1 January 2022

19

Dec

LÄHETATUD TÖÖTAJA JA TÖÖLÄHETUS – OLULISED TÄHELEPANEKUD TÖÖANDJA...

7

Nov

Uued piirangud Covid viiruse ohjeldamiseks

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services