Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Uus käibedeklaratsiooni lisa alates 1.11.2014

Antud lisa on võetud kasutusele selleks, et Maksuamet saaks paremini analüüsida andmeid ning parandada maksuhalduri võimalusi varimajanduse ohjamisel.

Ettevõtete ärisaladuse kaitse on tagatud. Ettevõtted ei pea muretsema, et nende info käibedeklaratsiooni lisalt võib tulla avalikuks kuna maksuhalduril on õigus vaadata selle lisa andmeid vaid juhul, kui talle on määratud konkreetne tööülesanne, muul juhul tehakse lisa andmetega analüüsi automatiseeritult.

Ettevõtted saavad valmistuda 1000 euro suuruste tehingute deklareerimiseks selliselt, et võtavad ühendust oma finantstarkvara pakkuva partneriga. Enamus Eestis kasutuses olevaid finantsarvestussüsteeme on juba vastava teemaga tegelenud või on neil selle süsteemi arendamine töös.

Mõjuvatel põhjustel on võimalik saada ka pikendust antud käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustuse algusega. Pikendust saavad eelkõige need ettevõtted, kelle majandusprotsessid on piisavalt keerukad või nende finantstarkvara muutmine on aeganõudev. Taotlus pikenduse saamiseks tuleb esitada Maksuametile hiljemalt 31.08.2014. Pikendus antakse perioodiks 1.11.2014 kuni 20.06.2015.


26.08.14


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

27

May

Otsime IT spetsialisti raamatupidamises

27

May

Vanemraamatupidaja - tule meie meeskonda

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services