Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Uus töötajate register Eestis

Töötaja registreerimiseks piisab ainult ühest elektroonilisest sissekandest. Kogutavaid andmeid hakkavad kasutama Eesti haigekassa, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet, politsei- ja piirivalveamet, tööinspektsioon ning maksu- ja tolliamet. Kõik eelpool nimetatud asutused saavad oma tööks vajalikud andmed ühtsest registrist ning igale asutusele enam andmeid esitama ei pea.
Registri infot kasutatakse ravikindlustuse määramiseks, töötuna arvele võtmiseks ja arvel oleku lõpetamiseks, töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitiste määramiseks, töötamise fakti kontrollimiseks, välismaalaste töötamise tingimustest teavitamiseks, töösuhete järelevalve menetluseks ja tööõnnetuste uurimiseks ning maksukohustuse täitmise kontrolliks.

Kui täna peab tööandja uue töötaja registreerima hiljemalt seitsmendal päeval, siis tulevikus teeks ta seda kohe esimesel tööpäeval.

Töötaja registreerimine toimub tema isikukoodi alusel. Sama kehtib ka mitteresidendi puhul. Mitteresident saab taotleda Eesti isikukoodi kohalikust omavalitsusest koos elukoha registreerimisega. Juhul kui ta ei registreeri enda elukohta, saab ta Eesti isikukoodi taotleda maavalitsusest või Eesti välisesindusest.

Infot isikukoodi saamise ja taotlemise kohta Siseministeeriumi lehelt.


13.03.14


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

Sep

RAPPORT ANNUEL, JAHRESBERICHT VÕI MAJANDUSAASTA ARUANNE – OLULISED...

15

Aug

MIKS RAAMATUPIDAJA SEDA KÜSIB - RAAMATUPIDAJAD JA RAHAPESU...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services