Accounting and consulting since 1989

Arvonlisäverolain 1.11.2014 voimaan tullut muutos

Arvonlisäveroilmoituksen liitteeseen merkitään tiedot esitetyistä ja saaduista 20 tai 9 prosentin arvonlisäveron sisältävistä laskuista, jos laskun tai laskujen summa ilman arvonlisäveroa on verotuskaudella yhtä vastapuolta kohden vähintään 1 000 euroa.

Ostolaskuja ilmoitettaessa tärkeänä ehtona on, että KMD INF ‑lomakkeeseen tule merkitä sellaiset laskut, joiden perusteella verovelvollisella on oikeus vähentää ostoon sisältynyt arvonlisävero.

Myös yksinkertaistetut ostolaskut, eli kassakuitit, tulee ilmoittaa, jos samalta toimittajalta ostetun tavaran yhteenlaskettu arvo on 1 000 euroa tai enemmän, mutta myyjälle samojen laskujen osalta ilmoitusvelvollisuutta ei synny, koska hänen kannaltaan kyseessä on personoimaton myynti.

Arvonlisäveroilmoituksen liitteeseen ei merkitä laskun tietoja, jos:

  1. lasku on myönnetty luonnolliselle henkilölle tai ulkomailla asuvalle, jonka nimeä ei ole Viron verovelvollisten rekisterissä
  2. lasku ei sisällä 20 tai 9 prosentin verokannalla verotettavaa liikevaihtoa (esimerkiksi lasku, joka sisältää vain verotonta tai 0 prosentin verokannalla verotettavaa liikevaihtoa tai koskee liikevaihtona tulkitsematonta kauppaa tai toimintaa)
  3. lasku on myönnetty vain matkailupalvelujen arvonlisäverotuksen erikoisjärjestyksen mukaan
  4. ostolaskuun merkitty arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen.

Ensimmäinen arvonlisäveroilmoitus liite jätetään vero- ja tullihallitukselle arvonlisäveroilmoituksen kanssa viimeistään joulukuun 20. päivänä.


19.11.14


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

19

May

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS - TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Take contact

Email again:
Services