Accounting and consulting since 1989

Arvonlisäveron vähennyskelpoisuuden rajoitus henkilöautoa ostettaessa

Rajoitus tarkoittaa ennen muuta sitä, että yritystoiminnassa käytettävän henkilöauton hankkija tai käyttösopimuksen mukaan (vuokraus, leasing jne.) käyttäjä saa vähentää enintään 50 prosenttia arvonlisäverosta. Sama rajoitus koskee myös henkilöautoa varten ostettuja tuotteita ja palveluja (polttoaine, huolto, korjaus tms.).

Henkilöauto arvonlisäverolain tarkoituksessa on M1-luokan ajoneuvo, jonka suurin sallittu massa ei ylitä 3 500 kg:aa ja jossa kuljettajan istuimen lisäksi on enintään kahdeksan istumapaikkaa.

Joissakin poikkeustapauksissa arvonlisävero on kuitenkin vähennyskelpoinen 100-prosenttisesti:

  1. Henkilöauto hankitaan myyntiä varten, jos verovelvollinen harjoittaa henkilöautojen myyntiä eikä käytä myyntiä varten hankkimiaan henkilöautoja koskaan muussa tarkoituksessa.
  2. Henkilöauto hankitaan käyttösopimuksen mukaan käyttöön antamista varten, jos verovelvollinen harjoittaa henkilöautojen käyttöön antamista eikä käytä käyttöön antamista varten hankkimiaan henkilöautoja koskaan muussa tarkoituksessa.
  3. Henkilöautoa käytetään pääasiallisesti taksikuljetukseen, jos verovelvollisella on taksilupa ja ajoneuvokortti.
  4. Henkilöautoa käytetään pääasiallisesti ajo-opetukseen, jos verovelvollisella on ajo-opetuslupa tai verovelvollinen tuottaa liikenneopettajana palvelua henkilölle, jolla on ajo-opetuslupa.
  5. Henkilöautoa käytetään vain yritystoiminnassa.


Viisi poikkeusta ja kaksivuotinen käyttövelvollisuus

Henkilöautoon liittyvän arvonlisäveron saa vähentää 100-prosenttisesti vain silloin, jos henkilöautoa käytetään jonkin edellä mainitun poikkeuksen ehdoin vähintään kahden vuoden ajan. Jos henkilöauton käyttötarkoitus muuttuu kahden vuoden aikana (kahden vuoden aikaväli ei koske myyntiä varten hankittuja henkilöautoja) niin, ettei se enää täytä poikkeusten ehtoja, verovelvollisen tulee korvata valtiolle puolet vähentämästään arvonlisäverosta. Korvattavan arvonlisäveron lisäksi tulee maksaa valtiolle korko, joka lasketaan arvonlisäveron vähentämisen ja palauttamisen väliseltä ajanjaksolta.

Lisäksi arvonlisäverolaista katoaa käsite ”henkilöauton oma käyttö” (sõiduauto omatarve).


19.11.14


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services