Accounting and consulting since 1989

BALTIAN MAIDEN VEROKANNAT 1. TAMMIKUUTA 2022 ALKAEN


 

Viro 

Latvia 

Liettua 

Yhteisöverokanta  

Yhteisöveroa maksetaan voitonjaon yhteydessä (oletettu voi-tonjako).  

Yhteisöverokanta on 20 %, laskettuna 20/80 verotettavasta nettomaksusta.  

Säännöllisesti maksettaviin osin-koihin sovelletaan alennettua 14 %:n vero-kantaa (14/86

netto-osingoista).

Yhteisöveroa maksetaan

voitonjaon yhteydessä (oletettu voitonjako).

Yhteisöverokanta on 20 %, laskettuna 20/80 vero-tettavasta nettomaksus

ta.

Yhteisövero lasketaan seuraavasti: Kokonaistulo – veroton tulo – sallitut vähennykset – rajoitetut vähennykset = verotettava voitto. Tavanomainen yhteisö-verokanta on 15%. Luotto-laitoksiin sovelletaan 20 %:n yhteisöverokantaa.

0 % ja 5 % veroja voidaan soveltaa tietyin edellytyksin.

Lähdeverokannat: 

Osingot  

20% tai 14%1 

0% tai 20%/10%, alennettuja verokantoja voidaan soveltaa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten mukaan.

0% tai 15%, alennettuja verokantoja voidaan soveltaa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten mukaan.

Korko   

20% asukkaille, ei sovelleta ulkomailla asuviin

0% tai 20%/10%, alennettuja verokantoja voidaan soveltaa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten mukaan.

0% tai 10%

Rojaltit 

20 % asukkaille, 10 % ulkomaisille tai ei sovelleta, jos vapautus on voimassa

ei sovelleta

0% tai 10%

Hallinnointipalkkio/ 

konsultointipalkkio 

20%, vapautusta voidaan soveltaa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten mukaan  

20%, vapautusta voidaan soveltaa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten mukaan

ei sovelleta

Kiinteän omaisuuden luovutus 

20%

3%

15%

Kiinteistöjen vuokra-/leasingtulot  

20%

5%

15%

Palvelumaksut, jotka maksetaan ulkomailla yhteistyöhön osallistumattomilla verotusalueilla asuville  

20%

 20%

Liettualaisen yhtiön suoritta-mat maksut palveluista ulko-maisille yhtiöille, jotka on rekisteröity tai muuten toimivat kohdealueilla, katso-taan ei-hyväksytyiksi vähen-nyksiksi, jos maksava liettualainen yhtiö ei toimita paikalliselle verohallinnolle todisteita siitä, että:

1) tällaiset maksut liittyvät maksavan ja vastaanottavan yksikön tavanomaiseen toimintaan;


2) vastaanottavalla ulkomai-sella yksiköllä on määräys-vallassa tällaisten tavano-maisten toimintojen suoritta-miseen tarvittavat varat;


3) maksun ja taloudellisesti kannattavan toiminnan välillä on yhteys.

Palkkaverot:   

Vähimmäiskuukausipalkka 

654 euroa

500 euroa

730 euroa

Ansiotuloverokannat  

 • 20% 
 • Verovapaa tulo kuukaudessa 500 euroa2.  

 

 •   20 % vuositulolle 20 004 euroon asti;  
 • 23% vuositulolle, joka ylittää 20 004 euroa
 • 31% vuositulolle, joka ylittää 78,100 euroa


 • 15 % sairausrahalle;
 • 20% vuositulolle;
 • 32% vuositulolle.

Sosiaaliverokannat  

 

 

 

Työntekijän verokanta 

 • 1,6 % työttömyys-vakuutusmaksu;
 • 2 % eläkemaksu-rahastoon (jos henkilö on liittynyt 2. pilariin).

 • 10,50%

 • Työntekijän sosiaaliturvamaksut - 19,5%, Työntekijän osallistuminen eläkejärjestelmään (valinnainen): 2,4-3%.

Työnantajan verokanta 

 1. 33 % sosiaalivero (sosiaaliveron vähimmäismäärä lasketaan 584 eurolta kuukaudessa, se tarkoittaa työnantajalle sosiaaliveron vähimmäismäärää 192,72 euroa kuukaudessa);  
 2. 0,8 % työttömyys-vakuutusmaksu.

 • 23,59%

 • 1,61-3,75%

Solidaarisuusvero  

ei sovelleta

25 % vuositulolle, joka ylittää 78,100 euroa

ei sovelleta

Arvonlisävero 

Arvonlisäverokannat  

20%, 9% ja 0%

21%, 12% ja 5%

21%, 9% 5% ja 0%. Maanviljelijöiden korvausaste on 6%.

ALV-rekisteröinnin kynnykset 

40 000 euroa

40 000 euroa

45 000 euroa

EU:n vuotuinen etämyyntikynnys 

10 000 euroa myyntiin kaikkialla EU:ssa  

 

 

Intrastat-raportointi   

Saapuvat  

400 000 euroa

280 000 euroa

280 000 euroa

Lähtevät 

200 000 euroa

150 000 euroa

200 000 euroa

 

1. Säännöllisesti maksettaviin osinkoihin sovelletaan 14/86 diskonttokorkoa. Huomaa: jos maksu suoritetaan yksityishenkilölle, osingoista peritään 7 % tuloveroa.

Tulovero voi olla 5 % tai 0 % (verosopimuksesta riippuen) ulkomaisen osakkeenomistajan osalta.

2. Vuotuinen perusvapautus on enintään 6 000 euroa (500 euroa kuukaudessa). Jos henkilön vuositulot ovat enintään 14 400 euroa, hän voi käyttää vapautuksen täysimääräisesti. Jos vuositulo on 14 400–25 200 euroa, vähennetään perusvapautuksen määrää seuraavan kaavan mukaan: 6,000 – 6,000 / 10,800 × (tulon määrä – 14,400).

 

 

 

Tallinna, Viro

Leinonen OÜ

Põhja pst. 25

10415

+ 372 6117 700

contact@leinonen.ee

 

 

Riika, Latvia

Leinonen SIA

Vilandes iela 3           LV-1010

+ 371 6732 3901

contact@leinonen.lv

 

 

Vilnius, Liettua

Leinonen UAB

Vilna, V. Gerulaičio 10-101, 08200

+ 370 5237 5040

contact@leinonen.lt

 09.02.22


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services