Accounting and consulting since 1989

COVID-19 ja voimaan tulleet veromuutokset

21.04.2020 tulivat voimaan verosäännökset, jotka hyväksyttiin koronaviruksen leviämisen takia julistetun poikkeustilan seurausten lievittämiseksi. Esittelemme lyhyesti tärkeimpiä hyväksyttyjä muutoksia. Jos on lisää kysyttävää, ottakaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin yhtiössämme.

Erääntyneistä veroista perittävät korot

 •  01.03.2020- poikkeustilan päättymiseen asti syntyneelle verovelalle ei lasketa korkoa. 21.04.2020 tietojen mukaan poikkeustila päättyy 01.05.2020, mutta sitä voidaan jatkaa.
 •  Poikkeustilan päättymisestä lähtien 31.12.2021 asti erääntyneistä veroista perittävä korko on 0,03% päivässä tähänastisen 0,06%:n sijaan.
 •  01.05.2020-31.12.2021 veroviranomainen voi poikkeustilan takia verovelan maksua useampaan erään jakaessa alentaa korkoa jopa 100%.
 •  Veroviranomainen suosittelee verovelan maksun useampaan erään jakamisen hakemusten esittämistä 21.04.2020 alkaen tai poikkeustilan päätyttyä.
 •  Leinosen tiimi auttaa asiakkaitaan valmistelemaan ja esittämään sekä yksinkertaistettuja että säännöllisiä verovelan maksun useampaan erään jakamisen hakemuksia.

Sosiaaliveroa koskeva toimenpide

Vuoden 2020 maalis-, huhti- ja toukokuussa esitettyjen TSD:n kohdalla ei sovelleta työsopimuksella työskentelevien työntekijöiden ansaitsemaan palkkatuloon sosiaaliveron vähimmäismäärää. Tämä tarkoittaa, että tänä aikana sosiaalivero voidaan maksaa tosiasiallisesti maksetusta palkasta eikä työntekijän sairausvakuutus keskeydy. Muutos koskee myös palkatonta lomaa ja osa-aikatyötä.

Huom. Palkattoman loman tapauksessa työttömyyskassasta ei voida hakea työttömyysetuuksia.

Tämä sosiaaliveroa koskeva toimenpide on tarkoitettu kaikille eli ei tarvitse olla koronaviruksen aiheuttamissa taloudellisissa vaikeuksissa.

Sairausvakuutus säilyy myös hallituksen jäsenillä ja velvoiteoikeudellisella sopimuksella palvelujen tarjoajilla, joilla maaliskuussa oli sairausvakuutus, mutta jotka eivät ansainneet maaliskuusta toukokuuhun 2020 yli 540 euroa.

Lahjat ja lahjoitukset

12.03.2020-01.07.2020 yrityksillä on mahdollisuus tehdä verovapaasti lahjoja ja lahjoituksia Viron valtion tai kuntien omistamille laitoksille tai hoitokodeille tai Virossa sijaitsevan sairaalan omistajalle. Lahjoja/lahjoituksia näille laitoksille ei tarvitse ilmoittaa TSD:ssä.

Arvonlisäveron muutokset

9%:n alv-kannan soveltamisalaa on laajennettu. 9%: n alv-kantaa sovelletaan:

1) sähköisiin kirjoihin ja oppikirjallisuuteen (arvonlisäverolain 16 §: n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetut opetusvälineet ovat verovapaita);
2) sähköisesti saatavissa oleviin lehtijulkaisuihin, paitsi julkaisuihin, jotka pääasiassa julkaisevat mainoksia tai yksityisiä ilmoituksia tai jotka sisältävät pääasiassa eroottista tai pornografista sisältöä tai video- tai musiikkisisältöä.

Alv-vapautusta laajeni koskemaan lääketieteellisten tarvikkeiden tuontia, mutta verovapautus koskee vain tiettyjä järjestöjä ja vain välineitä, joiden tarkoituksena on estää COVID-19:n leviäminen sekä torjua sen vaikutuksia ja seurauksia. Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä Leinosen veroneuvontatiimiin.

Lisäksi tietyin edellytyksin 0%:n alv-kantaa voidaan soveltaa kansallisesti tiettyihin tavaroihin, jotka myydään tai lahjoitetaan sairaaloille, hoitokodeille sekä valtion ja kuntien omistamille laitoksille COVID-19-viruksen torjumiseksi. Tarkepien sovellusehtojen selvittämiseksi ole hyvä ja ota yhteyttä Leinosen veroneuvontatiimiin.

Valmisteverojen väliaikainen alennus

01.05.2020-30.04.2022 alennetaan seuraavia valmisteveroja:

 •  Diesel, mm. erityiskäyttöön tarkoitettu diesel
 •  Kevyt, raskas ja öljyliuskeesta valmistettu lämmitysöljy
 •  Neste-, maa- ja moottorikaasu
 •  Sähköenergia.

Tarkemmista määristä katso lisätietoa: https://www.emta.ee/et/ariklient/aktsiisid-vara-
hasartmang/kutus-ja-elektrienergia/aktsiisimaarade-ajutine-vahendamine

Toisen eläkepilarin muutokset

 •  01.07.2020-31.08.2021 keskeytyvät automaattisesti valtion sosiaaliveron kustannuksella suorittamat maksut (4%) toiseen eläkepilariin, paitsi niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat syntyneet vuonna 1960 tai aikaisemmin.
 • 01.10.2020-31.10.2020 voidaan esittää ilmoitus ja keskeyttää itsensä suorittamat maksut toiseen eläkepilariin ajanjaksolle 01.12.2020-31.08.2021. Näin ollen 01.10.2020 alkaen jokainen saa itse päättää, jatkaako 2%:n maksamista vai keskeyttääkö maksut (eli pidättääkö työnantaja 2%:n maksut toiseen eläkepilariin vai ei). Ilmoitus voidaan esittää Internet-pankissa, pankkikonttorissa tai Eläkekeskuksen verkkosivuilla. Ilmoituksen voivat esittää myös vuosina 1942-1960 syntyneet ihmiset.
 •  Jos ilmoitusta maksujen keskeyttämisestä ei ole esitetty, toisen eläkepilarin maksuja jatketaan automaattisesti. Huom. Maksujen keskeyttämistä ei voida enää perua.

Tiedoksi kirjanpitäjälle. 01.11.2020 alkaen työtekijöiden eläkerahastoon 2%:n maksun pidättäminen on tarkistettava eläkekeskuksen verkkosivuilta (https://www.pensionikeskus.ee/).

 •  01.01.2023 valtio ryhtyy korvaamaan maksuja (4%) ainoastaan niille, jotka jatkoivat 2%:n maksamista 01.12.2020-31.08.2021. Korvaus maksetaan automaattisesti.

Lisätietoa:
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/teise_samba_maksete_ajutine_peatamine.pdf

27.04.20


About the Author:

linkedin icon image logo
Kristiina Alt

Kristiina Alt

Senior Tax Advisor

+372 611 7734

Email: kristiina.alt(at)leinonen.ee

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

14

May

Älylaitteista perittävä maksu eli yksityisen kopioinnin maksu

Take contact

Email again:
Services