Accounting and consulting since 1989

Etämyynnin raja-arvot vaihtelevat jäsenvaltioittain

Jos virolainen yrittäjä myy verkkokauppansa kautta tavaraa muun jäsenmaan yksityishenkilöille ja lähettää tavaran asiakkaalle postitse, tulee ottaa huomioon se seikka, että tavaran myynnistä kannetaan virolainen arvonlisävero, niin kauan kuin muun jäsenmaan etämyynnin raja-arvoa ei ole ylitetty. Euroopan unionissa etämyynnin raja-arvo vaihtelee jäsenvaltioittain. Hyvin monissa maissa (myös Virossa) raja-arvo on 35 000 euroa vuodessa, mutta se ei ole yleispätevä sääntö. On aina suositeltavaa selvittää etämyynnin valtiokohtainen raja-arvo. Raja-arvon ylittyessä virolaisen yrittäjän tulee hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kohdemaassa ja lisätä myyntiin jo paikallinen arvonlisävero.

Sama järjestelmä toimii myös silloin, kun tavaraa myydään ulkomailta Viroon. Jos muun jäsenmaan verovelvollinen ylittää Virossa etämyyntiä harjoittaessaan virolaisen etämyynnin raja-arvon (arvonlisäverolain 19 §:n 4 momentin mukaan 35 000 euroa), hän on velvollinen hakeutumaan Virossa verovelvolliseksi ja maksamaan Virossa arvonlisäveroa maassa harjoittamastaan etämyynnistä. Kun kyseessä on etämyynti, muun jäsenvaltion verovelvollinen ainoastaan hakeutuu Virossa verovelvolliseksi eikä yleensä todellisuudessa harjoita yritystoimintaa (esim. postimyyntiä) maassa, ja siksi hänen kannattaa hyödyntää mahdollisuus määrätä Viroon veroedustaja velvoitteidensa suorittamista varten.

Jos etämyyntiä harjoittavalle verovelvolliselle syntyy etämyynnin raja-arvon ylittyessä rekisteröitymisvelvollisuus muussa jäsenvaltiossa ja häneltä aletaan siellä kantaa arvonlisäveroa kyseiseen jäsenvaltioon kohdistuvasta etämyynnistä, hänen tulee silti jatkaa veron maksamista Viron kotimaisen liikevaihdon verotussääntöjen mukaan niissä jäsenvaltioissa harjoittamansa etämyynnin osalta, joissa raja-arvo ei ole vielä ylittynyt.29.12.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uusia rajoituksia Covid-viruksen hallintaan

1

Nov

Mitkä ovat mahdollisuudet irtisanoa työsopimus ennen työn aloittamista?...

Take contact

Email again:
Services