Accounting and consulting since 1989

EU-jäsenmaiden asiakirjojen laillistamisesta luopuminen

19.9.2013 astui voimaan EU-jäsenmaiden asiakirjojen laillistamisesta luopumista koskeva konventio (sn Brysselin konventio), jonka mukaan luovutaan apostille-vaatimuksesta julkisten asiakirjojen suhteen.  Julkinen, eli virallinen asiakirja, on viranomaisen tai virkamiehen antama asiakirja.  

EU:n yrittäjiä (yhtiöitä ja muita yrittäjiä) ja EU:n kansalaisia koskevia julkisia asiakirjoja ovat:  

— heidän oikeudellista asemaa ja edustusoikeutta koskevat asiakirjat;  

— virkatodistukset (esim. syntymätodistukset, kuolintodistukset, nimeä, avioliittoa, rekisteröityä kumppanuutta ja adoptointia koskevat todistukset);  

— asuinpaikkaa, kansalaisuutta ja kansallisuutta koskevat todistukset;  

— kiinteistöä koskevat asiakirjat;  

— teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat asiakirjat;  

— todistukset rikosrekisterin puuttumisesta.  

Apostille-konventio astui Virossa voimaan marraskuussa 2011 ja siihen on liittynyt yli 100 jäsenvaltiota. Konvention mukaan, asiakirjan aitous on varmennettava ja asiakirjaa saa muissa valtioissa käyttää, kun asiakirjan antaneen maan toimivaltainen viranomainen on antanut asianmukaisen todistuksen (apostillen). Virossa apostille-todistuksia antavat, vuodesta 2010 alkaen, notaarit.
On hyvä tietää, että apostillella ei varmenneta asiakirjan sisältöä eikä sitä, onko annettu asiakirja lainmukainen. Apostille varmentaa vain asiakirjan antajan oikeuden siihen ja allekirjoittajan allekirjoitusoikeuden.


09.12.13


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

27

Sep

Muutokset työympäristön riskianalyysin esityksessä

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Take contact

Email again:
Services