Accounting and consulting since 1989

Formaaliset puutteet laskuissa eivät ole este ostojen ALV:n vähentämiselle

Kyseisessä riidassa, verottaja ei sallinut verovelvollisen tehdä ostojen ALV:n vähennystä sillä perusteella, että ostajan ALV-numero ja osoite puuttuivat laskuista. Tämän takia lasku ei täyttänyt ALV-lainsäädännössä mainittuja vaatimuksia. Verovelvollinen antoi uudelleen korjatut dokumentit, mutta verottaja ei niitä enää hyväksynyt. Sen mielestä uusi dokumentti ei ollut riittävä, sillä ALV voidaan vähentää vain alkuperäisen laskun perusteella. Verottajan mielestä tärkeää ei ollut, oliko palvelu, joka oli mainittu laskussa, luovutettu vai ei. Laskumerkinnät ovat ainoa asia, joka merkitsee – tai tässä tapauksessa niiden puute.

Korkein oikeus oli eri mieltä verottajan kanssa. Verottajan mielestä minkä tahansa tiedon puuttuminen laskusta johtaa ostojen ALV:n vähentämisoikeuden menettämiseen. Korkein oikeus sen sijaan painottaa tärkeiden ja vähemmän tärkeiden formaalisten puutteiden tai virheiden eroa. Myyjän ALV-numeron ja osoitteen puuttuminen arvioidaan vähemmän tärkeäksi formaaliksi virheeksi. Tätä päätöstä perustellaan sillä, että Virossa on yksi kansallinen ALV-rekisteri. Yhtiön nimi ja rekisterinumero ovat yleensä riittävän luotettava tapa identifioimaan myyjätaho ja sen ALV-velvollisuus. Tiedot koskien myyjän identititeettiä ja myytyjä tuotteita ja palveluja taasen arvioidaan tärkeiksi tiedoiksi ja mikäli ne puuttuvat niin vähennysoikeutta ei ole.

Tämä Viron korkeimman oikeuden päätös on samanlainen Euroopan tuomioistuimen päätöksen kanssa. Tästä seuraa, että jos verottajalla on tärkeät vaaditut tiedot olemassa, niin sillä ei ole oikeutta estää ALV-velvollisen oikeuttaa vähentää ostojen ALVia. Oikeuden päätöksien pohjalta voidaan sanoa, että myyjän osoitteen ja ALV-numeron puuttuminen arvioidaan vähemmän tärkeäksi formaaliksi virheeksi ja se ei estä ALV:n vähentämistä. Sen sijaan puutteet myyjän identiteettitietojen ja myytyjen tuotteiden ja palvelujen osalta ovat tärkeitä tietoja, joiden takia lasku ei täytä lain vaatimuksia.


15.09.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services